Szkoła Doktorska

W dniu 8 maja 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych współtworzona przez 5 Instytutów:

Instytut Ochrony Przyrody PAN;

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN,

Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN,

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,

Instytut Zootechniki – Państwowy  Instytut Badawczy

Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

Informacja o utworzeniu Szkoły Doktorskiej - dokument do pobrania

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych znajdują się na stronie internetowej:

https://www.botany.pl/index.php/pl/dzialalnosci/dzialalnosc-dydaktyczna/szkola-doktorska

 

Szkoła Doktorska - Uchwały, zarządzenia, regulaminy

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w IOP PAN Załączniki do regulaminu: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3

Zarządzenie Dyrektora IOP PAN w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Zarządzenie nr 17/2019

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych UCHWAŁA nr RN 22/2019

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych UCHWAŁA nr RN 21/2019

Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych UCHWAŁA nr RN 20/2019

 

powrót