Szkoła doktorska

Wersja z: 2019-06-04 11:48:48. Zapisał: iop

W dniu 8 maja 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych współtworzona przez 5 Instytutów:

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN,

Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN,

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,

Instytut Zootechniki – Państwowy  Instytut Badawczy

Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

Szkoła Doktorska - Uchwały, zarządzenia, regulaminy

Zarządzenie Dyrektora IB PAN w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej Zarządzenie nr 17/2019

Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych UCHWAŁA nr RN 22/2019

Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych UCHWAŁA nr RN 21/2019

Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych UCHWAŁA nr RN 20/2019

powrót