Postępowania habilitacyjne

  • dr Rafał Martyka

Tytuł osiągnięcia habilitacyjnego:
Indukowane środowiskowo efekty matczyne i ich wpływ na rozwój potomstwa u ptaków wróblowych

OGŁOSZENIE O KOLOKWIUM HABILITACYJNYM
Instytut Ochrony Przyrody PAN w dniu 11 czerwca 2023 roku o godzinie 11:30 przeprowadzi w trybie on-line publiczne kolokwium habilitacyjne Dr Rafała Martyki.
Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w publicznej części kolokwium habilitacyjnego poprzez naciśnięcie linku poniżej:
https://tinyurl.com/26u74zxa
Identyfikator spotkania: 392 546 598 578
Kod dostępu: MSRwtkbr


Wniosek o przeprowadzenie postępowania
Autoreferat
Uchwała RN IOP PAN – zgoda na przeprowadzenie postępowania (pdf)
Członkowie komisji wyznaczeni przez Radę Doskonałości Naukowej (pdf)
Recenzja - Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański (pdf)
Recenzja - Prof. dr hab. Cezary Mitrus, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (pdf)
Recenzja - Dr hab. Adrian Surmacki, Prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (pdf)
Recenzja - Prof. dr hab. Marta Szulkin, Uniwersytet Warszawski (pdf)

 

powrót