Majątek

Mienie Instytutu obejmuje prawa majątkowe, a w szczególności użytkowanie budynków i związanych z nimi gruntów użyczonych przez Polską Akademię Nauk w celu wykonywania zadań statutowych.

powrót