Redakcja

Instytut Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk
al. Adama Mickiewica 33
31-120 Kraków
sekretariat@iop.krakow.pl

tel. 12 370 35 00

powrót