Postępowania awansowe

  • DOKTORATY

Dokumenty:

- Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w IOP PAN Załączniki do regulaminu: Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3

 

  • HABILITACJE

Dokumenty:

- Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IOP PAN

- Wskazówki dla kandydatów ubiegających się o stopień doktora habilitowanego w IOP PAN

 

 

powrót