Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Ochrony Przyrody PAN nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o przejście na stronę główną IOP PAN http://www.iop.krakow.pl/ lub kontakt z sekretariatem:

telefon: +48 12 370 35 14

e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl

Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. Adama Mickiewicza 33
31-120 Kraków

Inspektor Ochrony Danych:
Szymon Godek
e-mail: iod@iop.krakow.pl

powrót