Konkursy, oferty, zatrudnienia

 

 • Oferta pracy na stanowisko podoktorskie w projekcie WildINTEL
  Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko podoktorskie w ramach projektu WildINTEL pn. ,,Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności” (2023/05/Y/NZ8/00104).
  Jest to 3-letni projekt w którym współpracują europejskie zespoły badawcze z Polski, Hiszpanii, Norwegii i Niemiec, finansowany w ramach wspólnego zaproszenia BiodivMon ogłoszonego przez BiodivERsA+.
  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (EN)
  WYNIKI KONKURSU

  Offer: Post-doctoral position in the WildINTEL Project
  We invite applications for a postdoctoral position within the project WildINTEL Building a scalable WILDlife monitoring system by integrating remote camera sampling and artificial INTELligence with Essential Biodiversity Variables” (2023/05/Y/NZ8/00104).
  This 3-year project is a collaboration of European research teams from Poland, Spain, Norway and Germany, funded under the BiodivMon call launched by BiodivERsA+.
  More information in the ANNOUNCEMENT.

 • Rozstrzygnięcie konkursu
  W dniu 29 lutego 2024 rozstrzygnięto konkurs na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki dla studenta-stypendysty w ramach projektu WildINTEL pt. „Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności” (nr_2023/05/Y/NZ8/00104)_z_dn._19.01.2024_(http://panel.iop.krakow.pl/uploads/232/WildINTEL_student%20position_Krakow_.pdf)

  Informujemy, że w ramach konkursu na stypendium naukowe NCN, do udziału w realizacji projektu badawczego została zakwalifikowana pani Monika T. Hoffmann.

  Competition resolved
  On 29th February 2024, the competition for a National Science Centre student scholarship within the WildINTEL project entitled "Building a scalable wildlife monitoring system by integrating photodetection and artificial intelligence with Key Biodiversity Variables" (no_2023/05/Y/NZ8/00104)_dated_19.01.2024_(http://panel.iop.krakow.pl/uploads/232/WildINTEL_student%20position_Krakow_.pdf) was concluded.

  We would like to inform that Ms Monika T. Hoffmann has been selected for the NCN student scholarship to take part in the research project.

 

 • Oferta: stypendium dla studentów/doktorantów w projekcie WildINTEL
  Stypendium w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie sztucznej inteligencji, nauki obywatelskiej i monitoringu bioróżnorodności.
  Zapraszamy do aplikowania na stanowisko studenta/doktoranta w ramach stypendiów Narodowego Centrum Nauki (NCN) dla studentów/doktorantów w zakresie projektu WildINTEL ,,Budowa skalowalnego systemu monitoringu dzikich zwierząt poprzez integrację fotoodłowów i sztucznej inteligencji z Kluczowymi Zmiennymi Bioróżnorodności" (2023/05/Y/NZ8/00104). Jest to 3-letni projekt w którym współpracują europejskie zespoły badawcze z Polski, Hiszpanii, Norwegii i Niemiec, finansowany w ramach wspólnego zaproszenia BiodivMon ogłoszonego przez BiodivERsA+.
  Instytucje zaangażowane w projekt to Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (koordynator projektu); the Centre for Advanced Studies in Physics, Mathematics and Computation, Faculty of Experimental Sciences, University of Huelva; the Department of Natural Resources and Environmental Health, University of South-Eastern Norway; the German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Martin Luther University Halle-Wittenberg; GBIF Spain, Coordination Unit, Spanish National Research Council (CSIC); the Electrical Engineering and Computer Science (EECS)/ Computer Science and AI Laboratory (CSAIL) from the Massachusetts Institute of Technology (USA).
  Więcej informacji w OFERCIE (EN).

  Offer: student/PhD student position in the WildINTEL Project
  Scholarship at the Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Kraków on artificial intelligence, citizen science and biodiversity monitoring
  We invite applications for a student/PhD student position under the framework of the National Science Centre (NCN) scholarships for student/PhD students within the project WildINTEL “Building a scalable WILDlife monitoring system by integrating remote camera sampling and artificial INTELligence with Essential Biodiversity Variables” (2023/05/Y/NZ8/00104). This 3-year project is a collaboration of European research teams from Poland, Spain, Norway and Germany, funded under the BiodivMon joint call launched by BiodivERsA+. The Institutions involved are the Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences (project coordinator); the Centre for Advanced Studies in Physics, Mathematics and Computation, Faculty of Experimental Sciences, University of Huelva; the Department of Natural Resources and Environmental Health, University of South-Eastern Norway; the German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Martin Luther University Halle-Wittenberg; GBIF Spain, Coordination Unit, Spanish National Research Council (CSIC); and, the Electrical Engineering and Computer Science (EECS)/ Computer Science and AI Laboratory (CSAIL) from the Massachusetts Institute of Technology (USA).

  More information in the ANNOUNCEMENT.

 

 • Oferta pracy na stanowisko doktoranta w projekcie PollinERA
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ogłasza nabór na pełnoetatowe stanowisko doktoranta w projekcie PollinERA pn. „Zrozumienie interakcji między pestycydami a owadami zapylającymi w celu wsparcia oceny ryzyka środowiskowego i polityki UE” w ramach środków unijnych z obszaru B HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-1.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (EN)

  Offer for a PhD position within EU founded project PollinERA 
  We offer full-time position in the EU-founded project PollinERA – “Understanding pesticide-Pollinator interactions to support EU Environmental Risk Assessment and policy”. PollinERA addresses HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-1 Area B.
  See more HERE

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w dyscyplinie: nauki biologiczne (w zakresie: genetyka konserwatorska oraz genomika)
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 13.11.2023 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Maciej Konopiński zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku profesora IOP PAN, od dn. 01.12.2023 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w dyscyplinie: nauki biologiczne (w zakresie: genetyka konserwatorska oraz genomika)
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych, do realizacji i koordynowania badań w zakresie genetyki i genomiki populacyjnej. Badania będą obejmowały analizy różnorodności genetycznej oraz genomowej.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu: Oferta pracy na stanowisko typu post-doc w projekcie SONATA, nr: 2021/43/D/NZ9/02990, pt: "Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?" z dn. 11.07.2023
  Informujemy, że konkurs wygrał pan dr Łukasz Mikołajczyk.

 

 • Oferta pracy na stanowisko typu post-doc w projekcie SONATA, 11.07.2023
  Postdoctoral fellow search
  Title of the project: Ecosystem services, invasive alien species and agronomy.
  Can we abandon agricultural land for native biodiversity and ecosystem services
  if the risk of invasion is high?
  Financed by: National Science Centre Poland, project number: Sonata - 2021/43/D/NZ9/02990
  Where: Polish Academy of Sciences, Institute of Nature Conservation in Krakow, Poland

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (EN)

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu: Oferta stypendium magisterskiego dla studenta studiów II stopnia w projekcie SONATA 16, 19.12.2022
  W dniu 19 grudnia 2022 rozstrzygnięto konkurs na stypendium Narodowego Centrum Nauki dla studenta w ramach projektu przyznanego w konkursie SONATA 16 2020/39/D/ST10/01935 "Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej"
  Zgodnie z 3 ust. 13 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rada NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019.) IOP PAN informuje, że w ramach konkursu na stypendium naukowe NCN, do udziału w realizacji projektu badawczego, zakwalifikowany został Wojciech Haska.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dn. 14 września na stanowisko Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2023 r., 16.12.2022
  W wyniku tego konkursu Stanowisko Dyrektora Instytutu powierzono Dr hab. Elżbiecie Wilk-Woźniak, Prof. IOP PAN.

  Więcej informacji w ZAWIADOMIENIU

 

 • Oferta pracy – księgowość, 06.12.2022

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: księgowa / księgowy

ZAKRES ZADAŃ

Obsługa systemu bankowości elektronicznej, codzienny monitoring przepływu środków pieniężnych (import wyciągów bankowych i ich księgowanie, wprowadzanie przelewów bankowych)

Obsługa i prowadzenie kasy gotówkowej

Bieżąca kontrola rozliczeń z kontrahentami – dbałość o terminową zapłatę zobowiązań oraz egzekwowanie należności.

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz pobranych przez pracowników zaliczek

Kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nadzór nad ich prawidłowym obiegiem

Dekretowanie i księgowanie faktur zakupowych i sprzedażowych

Uzgadnianie kont księgowych.

Wystawianie faktur sprzedażowych

Obsługa finansowo-księgowa grantów krajowych i projektów unijnych realizowanych w Instytucie

Wykonywanie innych czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem działu księgowości

Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Oferta stypendium doktoranckiego w projekcie OPUS 22
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje doktoranta zainteresowanego modelowaniem ekologicznym, do realizacji zadań w projekcie badawczym pt. „Modelowanie populacji małych roślinożerców w obliczu zmian klimatycznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 22 (nr 2021/43/B/NZ8/03327).
  Kierownik projektu: Kamil Bartoń
  Czas zatrudnienia: 18 miesięcy (początek zatrudnienia: styczeń 2023)
  Wysokość i okres pobierania stypendium: 2000 zł/miesiąc (koszty całkowite) przez okres do 18 miesięcy

  Więcej w OFERCIE
  Klauzula RODO

  WYNIKI KONKURSU

 

 • Oferta stypendium magisterskiego dla studenta studiów II stopnia w projekcie SONATA 16, 14.11.2022
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje studenta studiów II stopnia do realizacji tematu pracy magisterskiej w ramach projektu badawczego nr 2020/39/D/ST10/01935 „Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16.
  Imię i nazwisko potencjalnego promotora pomocniczego: dr  Maciej Liro (IOP PAN)
  Więcej informacji: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=192613
  Stypendium w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2020/39/D/ST10/01935 „Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16.
  Czas zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 20 miesięcy (początek zatrudnienia nie wcześniej niż od stycznia 2023)
  Wysokość i okres pobierania stypendium: 1000zł/miesiąc (koszty całkowite) przez okres do 20 miesięcy

  Więcej w OFERCIE
  KLAUZULA RODO

  WYNIKI KONKURSU

 

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2023 r.
  Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2023 roku. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie SONATA 17 (EN)
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie Sonata 17 (nr. 2021/43/D/NZ9/02990), “Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (PL), (ENG).

 

 • Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie SONATA 17 (EN)
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie Sonata 17 (nr. 2021/43/D/NZ9/02990), “Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (PL), (ENG).

   

 • Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407, 20.06.2022
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna".

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko post-doc w projekcie OPUS 17, 20.06.2022
  Mamy przyjemność ogłosić, że konkurs otwarty na stanowisko post-doc w projekcie Opus 17 nr 2019/33/B/NZ8/00521: ,,Skutki współdziałania ograniczeń o pochodzeniu antropogenicznym oraz naturalnym na cykl życiowy organizmu'',  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanym w Instytucie Ochrony Przyrody PAN został rozstrzygnięty.
  Laureatką konkursu została dr Nermeen Raffat Mahmoud Hussein Amer. Pani Raffat Mahmoud Hussein Amer rozpocznie pracę w IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 

 • Rekrutacja na stanowisko Managera Administracyjnego w projekcie ECOPOND, 04.05.2022
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko Managera Administracyjnego w wymiarze pełnego etatu na czas określony w projekcie ECOPOND 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie) i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (w ramach Programu pn. Badania Podstawowe).

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS 17, 01.04.2022
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Opus 17, (grant no. 2019/33/B/NZ8/00521), “Integrating effects of anthropogenic and natural stressors across the organism's life cycle” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (PL), (EN).

   

 • Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS 17
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Opus 17, nr 2019/33/B/NZ8/00521, „Ofiara”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (PL), (EN).

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu w projekcie ECOPOND [Open competition in the ECOPOND PROJECT decided]
  Mamy przyjemność ogłosić, że konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie ECOPOND nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie), i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (w ramach Programu pn. Badania Podstawowe) został rozstrzygnięty.

  Laureatem konkursu został dr Guillaume Wos.

  Pan Wos rozpoczął pracę w IOP PAN na stanowisku adiunkta. Bardzo się cieszymy mogąc powitać dr Guillaume Wos w zespole ECOPOND. Życzymy mu, by praca w projekcie była owocna i stanowiła źródło satysfakcj.

  We are pleased to announce that an open competition for the post-doc position in the ECOPOND project 2019/34/H/NZ8/00683: The ecology of ponds in the context of human activity and geography – environmental DNA and beyond funded from the Norway grants under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (GRIEG call within the Basic Research Programme operated by National Science Centre in Poland) has been decided.

  The winner of the contest is Guillaume Wos, PhD.

  Guillaume Wos starts working at IOP PAN in February 2022. We are very happy to welcome him in the ECOPOND team and we wish him successful and satisfying work in the project.

 

 • Konkurs otwarty na post-doc projekcie ECOPOND
  Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ponownie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie) i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (Program pn. Badania Podstawowe). (EN)

  Więcej w OGŁOSZENIU (PL), (EN)

 

 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta, NCN Preludium Bis, 24.08.2021
  Zgodnie z warunkami Umowy projektu badawczego NCN Preludium Bis-2 (nr UMO-2020/39/O/ST10/03504, oraz stosownie do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do Uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r oraz załącznik do Uchwały Rady NCN nr 99/2020 z dnia 14 września 2020r w sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 23.08.2021 r. przez Komisję Konkursową, mgr inż. Jolanta Pilch, zostanie zatrudniona w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku doktoranta-stypendysty. Warunkiem zatrudnienia mgr inż. Jolanty Pilch na stanowisku doktoranta-stypendysty, jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

 

 • Oferta stypendium magisterskiego w projekcie SONATA16, 17.08.2021
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje studenta studiów II stopnia do realizacji tematu pracy magisterskiej w ramach projektu badawczego nr 2020/39/D/ST10/01935 „Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16.

  Imię i nazwisko potencjalnego promotora pomocniczego: dr  Maciej Liro (IOP PAN)
  Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=187203
  Stypendium w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2020/39/D/ST10/01935 „Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16.
  Czas zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy (początek zatrudnienia nie wcześniej niż od stycznia 2022)
  Wysokość i okres pobierania stypendium: ~1000zł/miesiąc (koszty całkowite) przez okres do 20 miesięcy"

  Więcej informacji w OFERCIE

  Klauzula RODO

       INFORMACJA O WYNIKACH

 

 • Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta, NCN Preludium Bis, 20.07.2021
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku doktorant-stypendysta, osobę posiadającą stopień magistra w dyscyplinie biologia lub geologia. Kandydat powinien posiadać podstawowe doświadczenie w zagadnieniach rekonstrukcji paleośrodowiska w  oparciu o analizy makroszczątków oraz analizy litologiczne osadów (analizy strat prażenia, analizy granulometryczne osadów mineralnych), jak również podstawową wiedzę dotyczącą datowań radiowęglowych (14C) osadów. Powinien znać podstawy pracy z mikroskopem biologicznym/lupą binokularną i polaryzacyjnym.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs w projekcie ECOPOND, 29.04.2021
  Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ponownie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie) i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (Program pn. Badania Podstawowe).

  Więcej w OGŁOSZENIU (PL), (EN)

 

 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w dyscyplinie: nauki biologiczne (w zakresie: inwazje biologiczne obcych gatunków), 08.04.2021
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 07.04.2021r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Wojciech Solarz zostanie zatrudniony w Zespole Badawczym Inwazje Biologiczne w IOP PAN, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 15.04.2021 r.

 

 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko post-doc  w projekcie ECOPOND, 31.03.2021
  Mamy przyjemność ogłosić, że konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie ECOPOND nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie), i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (w ramach Programu pn. Badania Podstawowe) został rozstrzygnięty.

  Laureatką konkursu została dr Hyeun-Ji Lee.

  W maju 2021 pani Lee rozpocznie pracę w IOP PAN na stanowisku adiunkta. Bardzo się cieszymy mogąc powitać dr Hyeun-Ji Lee w zespole ECOPOND. Życzymy jej, by praca w projekcie była owocna i stanowiła źródło satysfakcji.

  OGŁOSZENIE EN

 

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w dyscyplinie: nauki biologiczne (w zakresie: inwazje biologiczne obcych gatunków), 05.03.2021

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,  w dyscyplinie nauk biologicznych, do realizacji i koordynowania interdyscyplinarnych badań w  zakresie inwazji biologicznych obcych gatunków.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie ECOPOND, 02.03.2021
  Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń w konkursie na stanowisko post-doc w projekcie.
  Extended deadline of submitting applications for the post-doc position in the ECOPOND project.

  Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie), i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (w ramach Programu pn. Badania Podstawowe).

  Więcej w ogłoszeniu:

  OGŁOSZENIE PL, OGŁOSZENIE EN

 

 • Oferta pracy w projekcie LIFE17 NAT/PL/000018 30 04 201, 27.01.2021
  Oferta pracy dla pracownika technicznego
  do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
  Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".
  Więcej informacji w OFERCIE

 

 • Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie ECOPOND, 18.01.2021
  Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Post-doc w projekcie nr 2019/34/H/NZ8/00683: Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie), i realizowanym w ramach konkursu GRIEG, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (w ramach Programu pn. Badania Podstawowe).

  Więcej w OGŁOSZENIU:

  OGŁOSZENIE PL, OGŁOSZENIE EN

 

 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowiska pracowników technicznych w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 31.12.2020

  Na zebraniu w dniu 30.12.2020 Komisja Konkursowa w składzie

  dr hab. prof. IOP PAN Elżbieta Wilk- Woźniak – przewodnicząca Komisji

  dr Wojciech Solarz – członek komisji

  dr Kamil Najberek – członek komisji

  dokonała rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko pracowników technicznych w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, ramach projektu IMBIO.

  Wybrane zostały oferty złożone przez Panią mgr Ritę Rakowską i Panią mgr Grażynę Połczyńską-Konior.

 

 

 

 • OFERTA SPRZEDAŻY SAMOCHODU - NIEAKTUALNA (SPRZEDANO)
  Informujemy o możliwości nabycia samochodu marki KIA SPORTAGE JE.
  Samochód jest własnością Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
  Jest możliwość oględzin przy al. Adama Mickiewicza 33, w godzinach funkcjonowania Instytutu
  lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.
  Więcej informacji w OFERCIE do pobrania TUTAJ.

 

 • OFERTA SPRZEDAŻY RZYCZEPY - NIEAKTUALNA (SPRZEDANO)
  Informujemy o możliwości nabycia przyczepy marki THULE TRAILERS do transportu łódki. Przyczepa jest własnością Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest możliwość oględzin przy al. Adama Mickiewicza 33, w godzinach funkcjonowania Instytutu lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.
  Więcej informacji w OFERCIE do pobrania TUTAJ.

 

 • Informacja o poszukiwaniu osoby na stanowisko pracownika technicznego w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. IMBIO

  Więcej informacji w dokumentach do pobrania TUTAJ.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta, 21.12.2020.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 21.12.2020 r. przez Komisję Konkursową, dr Katarzyna Bojarska   zostanie zatrudniona od dn. 22.12.2020 r. w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN, na stanowisku adiunkta.

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie biologia, do realizacji badań naukowych dotyczących naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań kształtujących behawior dużych ssaków drapieżnych oraz ich ofiar, 20.11.2020.

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (IOP PAN) zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań naukowych dotyczących naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań kształtujących behawior dużych ssaków drapieżnych oraz ich ofiar.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko księgowa / księgowy

        Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko managera administracyjnego w wymiarze pełnego etatu na czas określony

  Opis stanowiska:

  Praca w projekcie pt.: „Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko” – akronim ECOPOND finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 w ramach Programu „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki

        Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta, 30.09.2020.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN, rozstrzygniętym dn. 28.09.2020 r. przez Komisję Konkursową, mgr inż. Michał Bełcik zostanie zatrudniony w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.10.2020 r.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia lub leśnictwo do realizacji badań ekologicznych dotyczących m.in. ekologii krajobrazu wysp leśnych oraz zbiorników śródlądowych 26.08.2020.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub leśnictwo do realizacji badań ekologicznych dotyczących m.in. ekologii krajobrazu wysp leśnych oraz zbiorników śródlądowych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach z dziedziny ekologii, leśnictwa i ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad zgrupowaniami zwierząt (w szczególności płazów i ptaków).

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie nauki biologiczne (biologia, hydrobiologia, ekologia, ochrona przyrody), 29.04.2020.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych dotyczących m.in. ochrony przyrody i inwazji biologicznych w wodach śródlądowych.

          Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu: Oferta pracy na stanowisko: magistrant (stypendysta), z dn. 06.03.2020.

  Do projektu OPUS 15 zaangażowana zostanie pani Magda Gorczyca - będzie pobierać stypendium w ramach projektu i realizować pracę magisterską w ramach grantu.

   

 • Oferta pracy na stanowisko: magistrant (stypendysta), 06.03.2020.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje studenta do realizacji pracy magisterskiej w ramach projektu badawczego „Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 15.

  Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19 przesuwamy termin składania ofert z 30 marca na 25 kwietnia, a termin rozstrzygnięcia konkursu na 28-30 kwietnia.

      Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie nauk biologicznych (w zakresie: ekologia i ochrona przyrody), 25.03.2020.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 25.03.2020r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Katarzyna Zając zostanie zatrudniona w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.04.2020 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w dyscyplinie nauk biologicznych (w zakresie: ekologia i ochrona przyrody), 20.02.2020.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych, do realizacji i koordynowania interdyscyplinarnych badań w  zakresie badań behawioralnych bezkręgowców, ekologii ich populacji i powiązanych działań z zakresu ochrony przyrody, z uwzględnieniem zabiegów ochrony aktywnej,  szczególnie restytucji populacji gatunków mięczaków związanych z siedliskami wodnymi i wodno-błotnymi.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Oferta pracy Post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki “Integrating effects of anthropogenic and natural stressors across the organism's life cyclegrant OPUS 17 (grant no. 2019/33/B/NZ8/00521), 13.12.2019.
  Post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki “Integrating effects of anthropogenic and natural stressors across the organism's life cycle” grant OPUS 17 (grant no. 2019/33/B/NZ8/00521), w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (PL, EN).

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia fluwialna, hydrogeologia, limnologia), 11.12.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora rozstrzygniętym dn. 06.12.2019 r. przez Komisję Konkursową, prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga zostanie zatrudniony w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk na stanowisku profesora.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia, hydrogeologia, geoochrona), 11.12.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 28.10.2019 r. rozstrzygniętym w dn. 06.12.2019 r. przez Komisję Konkursową, mgr Krzysztof Buczek zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.01.2020 r.

 

 • Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407, 11.11.2019.

  Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna".

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Konkurs na stanowisko profesora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia fluwialna, hydrogeologia, limnologia), 28.10.2019 r.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora, pracownika naukowego z tytułem profesora, do realizacji i koordynowania badań w rzekach górskich i przedgórskich dotyczących współczesnych procesów fluwialnych i zmian rzek od XIX wieku, wpływu antropopresji na gospodarkę wodną, w tym zagrożenie powodziowe w tych rzekach, biogeomorfologicznych uwarunkowań stanu ekosystemów rzecznych i nadrzecznych, oddziaływań pomiędzy grubym rumoszem drzewnym i funkcjonowaniem rzek, działań rewitalizacyjnych w rzekach.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia, hydrogeologia, geoochrona), 28.10.2019 r.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, specjalności geografia lub geologia, do realizacji badań dotyczących ruchów masowych w Karpatach, w tym hydrologii osuwisk, rekonstrukcji zmian paleośrodowiska w holocenie w oparciu o analizę form i osadów osuwiskowych z uwzględnieniem procesów zachodzących współcześnie, geoochrony osuwisk.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w dyscyplinie nauki biologiczne, 28.05.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN oraz Uchwałą Rady Naukowej IOP PAN z dn. 27.02.2019r. w sprawie składu komisji konkursowej, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta  w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.05.2019r. przez Komisję Konkursową, dr Agnieszka Olszańska zostanie zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku adiunkta, od dn. 01.06.2019r.

 

 • Oferta pracy (2) dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018, 30.04.2019.
  Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018, 30.04.2019.
  Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie nauki biologiczne, 24.04.2019.

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (IOP PAN) zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, do realizacji badań naukowych dotyczących społecznych i ekologicznych aspektów ochrony i zarządzania zasobami przyrodniczymi.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia, 22.03.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 22.03.2019 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Paweł Adamski  zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.04.2019 r.

 

 • Staż podoktorski do realizacji projektu NCN Sonata Bis, 01.03.2019.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia, 22.02.2019.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktra habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia, do realizacji interdyscyplinarnych badań w dziedzinie ekologii populacji i ochrony przyrody, z uwzględnieniem zabiegów ochrony aktywnej, szczególnie restytucji populacji.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 28.12.2018r. na stanowisko asystenta w IOP PAN, 31.01.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN,  ogłoszonym w dn. 28.12.2018r. i rozstrzygniętym dn. 30.01.2019 r. przez Komisję Konkursową, mgr Wojciech Krztoń zostanie zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN, od dn. 01.02.2019 r.

 

 

 • Ogłoszenie o pracy w projekcie NCN SONATA BIS, 21.01.2019.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta. Specjalizacja: Hydrobiologia, 28.12.2018.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w specjalności ochrona przyrody, biologia lub ekologia, do realizacji badań dotyczących zakwitów sinicowych i ochrony wód.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

 

 • Konkurs na stanowisko PostDoc, 05.12.2018.
  Ogłoszenie o wolnym stanowisku w projekcie finansowaym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Oferta pracy w ramach projektu badawczego „Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations” Nr 2016/23/P/NZ9/03951/3.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko wykonawca w projekcie badawczym „Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations” Nr 2016/23/P/NZ9/03951/3
  Więcej informacji tutaj.
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 22.08.2018 r. dot. oferty pracy w ramach projektu badawczego UMO-2017/26/D/NZ8/00606
  W Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie wybrano osobę na staż podoktorski (post-doc) do pracy w ramach projektu badawczego „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności ” (UMO-2017/26/D/NZ8/00606), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13.

  Na stanowisku typu post-doc zostanie zatrudniony dr Łukasz Mikołajczyk.

 

 • Oferta Pracy w ramach projektu badawczego UMO-2017/26/D/NZ8/00606, 22.08.2018.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby na staż podoktorski (post-doc) do pracy w ramach projektu badawczego „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności ” (UMO-2017/26/D/NZ8/00606), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13

  Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 04.07.2018r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie geografia, 10.08.2018.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 10.08.2018 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. inż. Jan Urban zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 15.08.2018 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie geografia, 04.07.2018.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora nadzwyczajnego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy w dyscyplinie geografia, do realizacji badań dotyczących zjawisk i procesów krasowych i zagadnień pseudokrasu, procesów skałkotwórczych jak też ochrony (geoochrony) stanowisk geologicznych (geostanowisk) związanych z tymi procesami.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem: 03.08.2018.
  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 08.05.2018r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia, 12.06.2018.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 11.06.2018 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Jerzy Smykla zostanie zatrudniony w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 15.06.2018 r.

 

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 09.05.2018.
  W związku z unieważnieniem konkursu na dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, uchwała nr 3/2018 Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 23 kwietnia 2018 roku oraz zgodnie z uchwałą nr 4/2018 Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 23 kwietnia 2018 roku zostaje ponownie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie plik pdf, plik doc.

 

 • Konkurs na stanowisko naukowe profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia, 08.05.2018.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia, do realizacji interdyscyplinarnych badań w dziedzinie bioróżnorodności, ekologii i ochrony ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem przemian i uwarunkowań zróżnicowania biologicznego i biogeochemicznego ekosystemów polarnych.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem 07 czerwca 2018 r.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 07.02.2018.
  Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych
  i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 maja 2018 roku.

  Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa w dniu 9 marca 2018 roku.
  O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Więcej informacji w ogłoszeniu.

 

 • Oferta pracy w projekcie „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, 19.01.2017.

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko doktorant/stypendysta do pracy w projekcie „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

  Oferta pracy

  Nazwa jednostki: Instytut Ochrony Przyrody PAN

  Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

  Wymagania:

  1. Ukończone studia magisterskie o profilu biologicznym lub pokrewne (kandydaci z Polski mogą być także na IV lub V roku studiów magisterskich),
  2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  3. Silna motywacja do pracy badawczej,
  4. Zaangażowanie w realizację grantu, nawet w czasie nieregularnych godzin pracy,
  5. Dodatkowe atuty: udokumentowane doświadczenie naukowo-badawcze (publikacje naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych, zaangażowanie w realizacji projektów badawczych), dobra znajomość podstaw analiz statystycznych, umiejętność pracy w zespole, entuzjazm do pracy w kraju i za granicą, prawo jazdy kategorii B.

  Opis zadań:

  Stypendysta-doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

  1. Uczestnictwo w przygotowywaniu badań (sprzęt terenowy/laboratoryjny),
  2. Zbiór materiału do eksperymentów (Polska, Szwecja),
  3. Hodowla larw w komorach klimatycznych,
  4. Pomiary i analizy danych cech historii życiowych (Polska) i fizjologicznych (Belgia),
  5. Uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych,
  6. Przygotowywanie publikacji naukowych.

  Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

  Termin składania ofert: 31 stycznia 2018, 23:59

  Forma składania ofert: email

  Warunki zatrudnienia:

  Doktorant, po przyjęciu na studia doktoranckie (w Inst. Ochrony Przyrody, lub innej jednostce naukowej), będzie korzystał ze stypendium finansowanego z projektu OPUS w wysokości 3 000 zł netto miesięcznie przez okres 36 miesięcy.

  Dodatkowe informacje:

  Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. CV uwzględniające osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych w języku polskim lub angielskim (pkt. 12. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013),
  2. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim,
  3. Odpis dyplomu magistra lub stosowne zaświadczenie,
  4. Rekomendacje od poprzedniego opiekuna, naukowego/promotora.

  Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach:

  Etap 1 - ocena złożonych wniosków. Kandydaci o najwyższej uzyskanej ocenie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
  Etap 2 - wybór kandydata przez komisję kwalifikacyjną.

  Aplikacje w formie pliku PDF proszę wysyłać pod adres e-mail szymon.sniegula@gmail.com

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 15.11.2017 r. na stanowisko adiunkta w dyscyplinie naukowej: ekologia, ochrona przyrody, 20.12.2017.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 20.12.2017 r. przez Komisję Konkursową, dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska   zostanie zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku adiunkta, od dn. 01.01.2018 r.

 

 • Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w dyscyplinie: ekologia, ochrona przyrody, 15.11.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, do realizacji badań naukowych dotyczących społecznych aspektów ochrony przyrody.
  Kandydat/kandydatka musi posiadać doświadczenie w realizacji badań interdyscyplinarnych dotyczących ochrony przyrody i zarządzania zasobami naturalnymi, opierających się na metodach i technikach badań społecznych, poświadczone dorobkiem naukowym (t.j. publikacjami w czasopismach indeksowanych w JCR).
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 31.07.2017 r. na stanowisko naukowe asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia, ochrona przyrody, 07.09.2017.

  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 04.09.2017 r. przez Komisję Konkursową, MSc Carlos Bautista  zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku asystenta, od dn. 15.09.2017 r.

 

 • Konkurs na stanowisko naukowe asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia, ochrona przyrody, 31.07.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań dotyczących ekologii i ochrony niedźwiedzia brunatnego.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.08.2017r.
  Więcej informacji tutaj

 

 • Konkurs na stanowisko naukowe asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia, geologia, 24.04.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań w zakresie ekologii krajobrazu.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 maja 2017 r.
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Rrozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 24.02.2017 na stanowisko asystenta, 28.03.2017.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 26 kwietnia 2016r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.03.2017 r. przez Komisję Konkursową, mgr Adam Ćmiel zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku asystenta, od dn. 01.04.2017 r.

 

 • Rrozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 26.01.2017 na stanowisko asystenta w dyscyplinie geografia, 28.02.2017.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.02.2017 r. przez Komisję Konkursową, mgr Maciej Liro zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony Instytutu Ochrony Przyrody PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.03.2017 r.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska, 24.02.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub ochrona środowiska do realizacji badań w zakresie biologii rozrodu i ekologii małży słodkowodnych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach nad wpływem siedliska na wybiórczość siedliskową małży słodkowodnych, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących wpływu pasożytów i fenologii rozrodu na dostosowanie osobników.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 marca 2017 r.
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Poszukiwana magistrantka / magistrant do współpracy w projekcie BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, 27.01.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje magistrantki / magistranta zainteresowanej współpracą w realizacji międzynarodowego projektu BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear” finansowanego z funduszy BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
  Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie geografia, 26.01.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geografia do realizacji badań w zakresie (i) przebiegu procesów geomorfologicznych, sedymentologicznych i hydraulicznych w ujściowych odcinkach rzek górskich powyżej zbiorników zaporowych, (ii) ewolucji rzek i dolin rzecznych dotyczących zmian morfologii i osadów rzek oraz (iii) zmian procesów fluwialnych w rzekach żwirodennych pod wpływem działań rewitalizacyjnych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach nad wpływem zbiorników zaporowych na procesy fluwialne zachodzące powyżej zbiorników, w metodach badań osadów rzecznych oraz fotointerpretacji zdjęć lotniczych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 lutego 2017 r.
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Poszukiwany doktorant do pracy w projekcie BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, 16.01.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje doktoranta do pracy w projekcie BearConnectFunctional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, będącego wynikiem współpracy europejskich zespołów badawczych, finansowanych w ramach BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
  Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

 • Oferta pracy na stanowisko typu post-doc w projekcie BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, 16.01.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni osobę na stanowisku typu post-doc w ramach projektu BearConnect Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, będącego wynikiem współpracy europejskich zespołów badawczych, finansowanych w ramach BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
  Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

 • Rrozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 28.11.2016.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN, ogłoszonym dn. 14.10.2016r. i  rozstrzygniętym dn. 23.11.2016 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Andrzej Wuczyński  zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.12.2016 r.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta, 28.11.2016.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN, ogłoszonym dn. 14.10.2016r. i  rozstrzygniętym dn. 23.11.2016 r. przez Komisję Konkursową, dr Agnieszka Sergiel zostanie zatrudniona od dn. 01.12.2016 r. w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN, na stanowisku adiunkta.

   

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie biologia, 13.10.2016.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji zadań w zakresie odpowiadającym profilowi badań statutowych realizowanych w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN. W szczególności kandydat musi posiadać doświadczenie z dziedziny ekologii behawioralnej i populacyjnej ptaków i ssaków, w tym wielkoskalowych badań monitoringowych, ekologii rozrodu i migracji ptaków, mechanizmów wyboru siedliska, ekologii troficznej oraz wpływu antropopresji na bioróżnorodność. Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada 2016 r. Więcej informacji tutaj.

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie biologia, 13.10.2016.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących ekologii i fizjologii niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach z dziedziny ekofizjologii i etologii niedźwiedzia brunatnego oraz w problematyce jego ochrony, znajomość metod badania stresu i poziomu hormonów, znajomość procedur prowadzenia badań z zastosowaniem immobilizacji niedźwiedzi w zakresie monitorowania, pobierania prób i pomiarów, znajomość statystycznych metod analiz danych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada 2016 r. Więcej informacji tutaj.

 

 • Poszukiwany doktorant od realizacji projektu NCN Sonata Bis, 01.07.2016.
  Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata Bis pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”, wykonując w szczególności następujące zadania:

  - prowadzenie eksperymentalnych badań wielkoskalowych na temat wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie organizmów (ptaków) w środowisku,

  - prowadzenie eksperymentalnych badań na temat wpływu heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz publicznej przez organizmy,

  - analiza wzorców przestrzennych rozmieszczenia organizmów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych GIS.

  Termin składania ofert: 31 lipiec 2016

  Więcej informacji tutaj.

 

 • Oferta pracy w projekcie GLOBE, 18.02.2016.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku „asystenta technicznego” projektu GLOBE nr POL-NOR/198352/85/2013  “Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”  fundowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, na okres dziewięciu miesięcy  (marzec –listopad 2016r.).

Szczegóły oferty tutaj.

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta, badania w dziedzinie genetyki populacyjnej i ekologii ewolucyjnej Lepidoptera, 20.11.2015.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do badań w dziedzinie genetyki populacyjnej i ekologii ewolucyjnej Lepidoptera, w szczególności dotyczących badania interakcji międzygatunkowych (roślinożerca - roślina żywicielska, pasożyt - gospodarz) oraz wpływu fragmentacji populacji na przepływ genów.

  Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 grudnia 2015.

  Więcej informacji tutaj


  The Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Kraków (Poland), will employ as Assistant Professor a scientist having PhD degree in biology, in order to perform research within the population genetics and evolutional ecology of Lepidoptera, in particular concerning the study of the inter-species interactions (herbivorous animal-plant, parasite-host) as well as the influence of population fragmentation on gene transfer.

  The application deadline is 19th December 2015. 

      More information here.

 

 • Oferta pracy w ramach projektu NCN Sonata Bis 4
  Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.
  Termin składania ofert upływa 15 września 2015.
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Staż podoktorski do realizacji projektu NCN Sonata Bis, 29.06.2015.
  Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”. Termin składania ofert: 15 sierpień 2015. Więcej informacji tutaj.

 

 • Poszukiwany doktorant od realizacji projektu NCN Sonata Bis, 23.06.2015.
  Opis zadań: Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata Bis pt.„Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”. Termin składania ofert: 31 lipiec 2015. Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 11.05.2015 r. na stanowisko asystenta.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN, rozstrzygniętym dn. 12.06.2015 r. przez Komisję Konkursową, mgr inż. Joanna Gadzinowska zostanie zatrudniona od dn. 15.06.2015 r. w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN na stanowisku asystenta.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta, do realizacji badań z zakresu hydrobiologii, 11.05.2015.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w zakresie ochrony środowiska, na stanowisku asystenta, do realizacji badań z zakresu hydrobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem orzęsków (Ciliata) i ich roli w wodach zmodyfikowanych działalnością ludzką, w aspekcie ochrony środowiska wodnego. Od Kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych i laboratoryjnych udokumentowane publikacjami naukowymi. Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 czerwca 2015r.   Więcej informacji tutaj

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 24.02.2015 r. na stanowisko adiunkta.

http://panel.iop.krakow.pl/uploads/232/GLOBE_LOGO_1.jpgZgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 24.03.2015 r. przez Komisję Konkursową, dr Kamil Bartoń zostanie zatrudniony od dn. 01.04.2015 r. w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku adiunkta (w ramach projektu badawczego GLOBE (POL‑NOR/198352/85/2013)).

 

 • Praca w Zakopanem. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni ogrodnika do pracy w Górskim Ogrodzie Botanicznym w Zakopanem.
  Zgłoszenia zawierające list motywacyjny i CV oraz ewentualne zapytania proszę kierować do dnia 16 marca pocztą elektroniczną do dr hab. Pawła Olejniczaka olejniczak@iop.krakow.pl, tel. 12 3703511 czytaj więcej ...

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta, 24.02.2015.

http://panel.iop.krakow.pl/uploads/232/GLOBE_LOGO_1.jpgInstytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL‑NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”) zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na przestrzenną ekologię populacji niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w technikach modelowania ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem modeli osobniczych, oraz znajomość zaawansowanej statystyki i metod analiz trajektorii poruszania się zwierząt. Wymagana jest pełna dyspozycyjność do wyjazdów terenowych oraz pobytów za granicą. Od kandydata oczekuje się kreatywności, przygotowania co najmniej jednej publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) rocznie, a także wkładu w inne recenzowane publikacje przygotowywane przez zespół projektu. Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 19.12.2014 i rozstrzygniętym w dn. 23.01.2015 r. przez Komisję Konkursową, mgr Kamil Najberek zostanie zatrudniony od dn. 01.02.2015 r. na stanowisku asystenta, w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko odonatologa. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 30.12.2014 r. przez Komisję Konkursową, mgr Maria Gołąb zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2015 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku asystenta.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień magistra w dyscyplinie biologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań z dziedziny inwazji biologicznych, a w szczególności badań dotyczących mechanizmów odpowiedzialnych za sukces obcych gatunków roślin w miejscach, gdzie zostały one introdukowane. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniu mechanizmów introdukcji i inwazji gatunków obcego pochodzenia – zarówno dotyczące prac terenowych, badań ex situ, jak i późniejszego opracowywania danych. Poziom badań prowadzonych nad tymi zagadnieniami w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN, wymaga od kandydata zarówno zaawansowanego warsztatu naukowego, jak również: (1) obsługi baz danych (MS Access, MS SQL Server), (2) przeprowadzania analiz przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS, (3) stosowania zaawansowanej statystyki, (4) jak również podstaw programowania w języku C#. Więcej informacji tutaj

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta odonatologa. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego  stopień magistra w dyscyplinie  biologia, ekologia lub ochrona środowiska,  do realizacji badań z dziedziny ekologii behawioralnej  i populacyjnej Odonata, w szczególności  badań dotyczących zależności między zjawiskami klimatycznymi i hydrologicznymi a dynamiką populacji i zachowaniami rozrodczymi tej grupy zwierząt. Więcej informacji tutaj.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta malakologa. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego  stopień magistra w dyscyplinie  biologia, ekologia lub ochrona środowiska,  do realizacji badań z dziedziny ekologii mięczaków siedlisk wodnych i hydrogenicznych, w szczególności  badań dotyczących wpływu warunków hydrologicznych na rozmieszczenie i dynamikę populacji zagrożonych gatunków malakofauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 10.10.2014 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 18.11.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Antoni Amirowicz zostanie zatrudniony w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.12.2014 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 10.10.2014 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych i monitoringowych dotyczących ochrony ekosystemów wód śródlądowych (ze szczególnym uwzględnieniem regionu biogeograficznego alpejskiego) w zakresie biologii i ekologii ryb. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach terenowych i laboratoryjnych związanych z badaniami ryb i ich siedlisk, potwierdzone samodzielnym prowadzeniem badań naukowych oraz udokumentowane publikacjami naukowymi (szczególnie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym). Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada 2014 r. Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 30.09.2014 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. (2) Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.10.2014 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Nuria Selva została zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.11.2014 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego. (2) Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych, do realizacji badań w zakresie biologii, ekologii i ochrony zwierząt (w wymiarze badawczym i aplikacyjnym – strategie ochrony przyrody), ze szczególnym uwzględnieniem dużych ssaków drapieżnych oraz ekologii zespołów zwierząt. Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2014 r. na czas nieokreślony. Termin składania ofert: do 29.10.2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 29.09.2014 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.10.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Paweł Olejniczak został zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.11.2014 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych do realizacji badań w zakresie biologii i ekologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucyjnej analizy adaptacji roślin do lokalnych warunków siedliskowych, interakcji międzygatunkowych, koewolucji oraz ochrony zagrożonych gatunków roślin. Kandydat powinien posiadać umiejętności w zakresie organizowania i kierowania zespołem badawczym, musi posiadać doświadczenie w  pracach terenowych i laboratoryjnych potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz stażami w zagranicznych placówkach naukowych i samodzielnym prowadzeniem badań w kraju i za granicą. Kandydat powinien posiadać również doświadczenie w zakresie prowadzenia laboratorium kultur in vitro oraz banków genów. Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2014 r. na czas nieokreślony. Termin składania ofert:  29.10.2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Wynik konkursu na stanowisko adiunkta. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 28.07.2014r, rozstrzygniętym dn. 29.08.2014 r. przez Komisję Konkursową, dr Wojciech Bielański zostanie zatrudniony od dn. 01.10.2014 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji  badań z dziedziny ewolucjonizmu, ekologii krajobrazu oraz ekologii behawioralnej, w szczególności z zakresu teorii metapopulacji, fragmentacji siedlisk, funkcjonowania ekosystemów rolniczych oraz roli informacji socjalnej w selekcji siedlisk. Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia wielkoskalowych badań terenowych, obsługi programów i analizy GIS oraz stosowania zaawansowanych technik statystycznych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 września 2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny ekologii behawioralnej i populacyjnej ptaków, w szczególności z zakresu strategii życiowych osobników, terytorializmu, mechanizmów wyboru siedliska i dyspersji osobników. Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie prowadzenia badań terenowych na ptakach, obsługi programów i metod analizy śpiewu, analizy GIS, technik laboratoryjnych i mikroskopowych służących badaniu stopnia zapasożycenia osobników, a także znajomość metod telemetrycznych. Ponadto, kandydat musi posiadać doświadczenie w zakresie odpowiadającym profilowi badań statutowych realizowanych w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN, dotyczących zagadnień ekologii krajobrazu, wybiórczości siedliskowej i dynamiki populacji ptaków. Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 sierpnia 2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 14.04.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.05.2014 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia do realizacji badań z dziedziny hydrobiologii w zakresie biodostępności, bioakumulacji i toksycznego oddziaływania metali ciężkich na organizmy w wodach śródlądowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach terenowych i laboratoryjnych oraz w samodzielnym prowadzeniu badań.Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 kwietnia 2014 r.Więcej informacji w formularzu dla ogłoszeniodawców.

 

 • Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

  1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

  2.  ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz specjalność i znaczący dorobek naukowy w zakresie biologii, ekologii lub nauk o Ziemi;
  2. ma  doświadczenie na stanowisku kierowniczym w nauce;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. korzysta z pełni praw publicznych.

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

  1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną  przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
  2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy  zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną   na piśmie w 2 egz.  oraz na nośniku elektronicznym;
  3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

                    a) przebieg pracy zawodowej;

                    b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

  4.  oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w pełnym wymiarze czasu pracy;

  5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  6.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.     o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami);  

  8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

  Dokumenty należy nadsyłać  pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel/fax: 22 620 33 75) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

  Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

  Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Ochrony Przyrody PAN dostępne są na stronie internetowej Instytutu: http://www.iop.krakow.pl/

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie: tel. (12) 632 22 21, (31-120 Kraków, Al. A. Mickiewicza 33).

  Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 5 lutego 2014 r.

  Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”, zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na ekologię stresu niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach z dziedziny ekofizjologii i etologii niedźwiedzia brunatnego oraz w problematyce jego ochrony, znajomość nieinwazyjnych metod badania stresu i poziomu hormonów, znajomość procedur prowadzenia badań z zastosowaniem immobilizacji niedźwiedzi w zakresie monitorowania, pobierania prób i pomiarów, znajomość statystycznych metod analiz danych. Wymagana jest pełna dyspozycyjność do wyjazdów i dłuższych pobytów zagranicą. Od kandydata oczekuje się kreatywności, przygotowania co najmniej jednej publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) rocznie, a także wkładu w inne recenzowane publikacje przygotowywane przez zespół projektu. Okres zatrudnienia: od 01 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku (34 miesiące, na okres realizacji projektu). Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 lutego 2014 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo w treści ogłoszenia.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.12.2013 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Agata Zofia Wojtal zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.01.2014 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych,  monitoringowych i ochrony ekosystemów śródlądowych w zakresie biologii i ekologii glonów, ze szczególnym uwzględnieniem grupy okrzemek i  ich taksonomii. Kandydat musi posiadać doświadczenie w  pracach terenowych i laboratoryjnych  potwierdzone stażami w zagranicznych placówkach naukowych, samodzielnym prowadzeniem badań w kraju i za granicą oraz udokumentowaną publikacjami współpracą z placówkami polskimi i zagranicznymi (monografie, artykuły, etc., w tym szczególnie w renomowanych czasopismach zagranicznych). Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku „asystenta technicznego do obsługi administracyjnej” dwóch projektów naukowych fundowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, na okres trzech lat (1.01.2014-31.12.2016). Projekty są realizowane przez pracowników IOP PAN (oraz przez instytucje partnerskie z Polski i Norwegii) w latach 2013-2016. Kandydatka/kandydat musi posiadać doświadczenie obsłudze administracyjnej projektów/grantów naukowych/edukacyjnych, dobrą znajomość języka angielskiego, dobrą organizację pracy i umiejętność pracy w zespole. Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia 2013. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

 

 •  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 29.11.2013 r. przez Komisję Konkursową, dr Grzegorz Wojtczak zostanie zatrudniony od dn. 01.12.2013 r. w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny hydrobiologii  w zakresie  biologia, ekologia i fizjologia zielenic nitkowatych, monitoring i ochrona ekosystemów śródlądowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w  pracach laboratoryjnych  potwierdzone stażami w polskich i zagranicznych placówkach naukowych, doświadczenie w realizacji projektów badawczych (udział w grantach) oraz wykazać się zdolnościami organizacyjnymi (prowadzenie projektów). Więcej informacji w treści ogłoszenia

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.09.2013 r. przez Komisję  Konkursową, mgr Hanna Hajdukiewicz zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.10.2013 r.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.09.2013 r. przez Komisję  Konkursową, mgr Paweł Mikuś zostanie zatrudniony w Zakładzie Biologii Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.10.2013 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geografia do realizacji badań w zakresie biogeomorfologii dotyczących hydromorfologicznego stanu rzek i jego wpływu na biocenozy rzeczne oraz badań w zakresie ewolucji rzek i dolin rzecznych dotyczących zmian morfologii i osadów rzek oraz morfologii i użytkowania ich dolin. Więcej informacji w treści ogłoszenia

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geologia do realizacji badań w zakresie biogeomorfologii dotyczących uwarunkowań dostawy, transportu i depozycji grubego rumoszu drzewnego w ciekach górskich, wpływu hydromorfologicznego stanu cieków na biocenozy rzeczne oraz sedymentologicznego zapisu aktywności współczesnych organizmów żywych w osadach rzecznych. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 20.05.2013 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Agnieszka Pociecha zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.06.2013 r.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 31.12.2012 r. przez Komisję Konkursową, dr Agnieszka Bednarska zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2013 r. w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku adiunkta.
 •  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 23.11.2012 r. przez Komisję Konkursową, mgr Magdalena Lenda zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2013 r. w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku asystenta.
powrót