Polityka antymobbingowa

Wewnętrzna procedura antymobbingowa

Zarządzenie nr 19/2019 - Wprowadzenie wewnętrznej procedury antymobbingowej, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2019 - Wzór zgłoszenia

Zarządzenie nr 20/2019 - Powołanie Komisji Antymobbingowej

Zarządzenie nr 2/2023 - Powołanie Komisji Antymobbingowej

 

powrót