Zapytanie ofertowe DA-272-5/2024 Dostawa 1 szt. komputera przenośnego Apple MacBook Air

Znak sprawy: DA-272-5/2024

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa 1 szt. komputera przenośnego Apple MacBook Air, realizowana w ramach projektu pn. „Odszyfrowywanie czerwonej skrzynki: parametry morfologii krwi w ocenie stanu zdrowia osobników i populacji niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos)”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

powrót