Zapytanie ofertowe DA-272-4/2024 Dostawa komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem

Znak sprawy: DA-272-4/2024

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem, realizowana w ramach projektu nr 2020/39/D/ST10/01935 pt. „Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

powrót