Zapytanie ofertowe DA-272-3/2024 Dostawa elektromagnetycznego młynka hydrometrycznego

Znak sprawy: DA-272-3/2024

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa elektromagnetycznego młynka hydrometrycznego, realizowana w ramach projektu nr 2023/49/B/ST10/01387 pt. „Wpływ zabudowy regulacyjnej koryt na stan roślinności w obrębie dolin rzek górskich”, finansowanego przez NCN w ramach konkursu OPUS 25.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

powrót