Zapytanie ofertowe DA-272-1/2024 Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu Ecopond

Znak sprawy: DA-272-1/2024

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu Ecopond.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf), (doc)

Załącznik nr 4 (pdf), (doc)

 

powrót