Zapytanie ofertowe DA-272-5/2023 Dostawa 1 szt. komputera stacjonarnego typu All in One wraz z oprogramowaniem

Znak sprawy: DA-272-5/2023

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa 1 szt. komputera stacjonarnego typu All in One wraz z oprogramowaniem.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

powrót