Zapytanie ofertowe DA-272-3/2023 Dostawa 3 szt. tabletów

Znak sprawy: DA-272-3/2023

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa 3 szt. tabletów, realizowana w ramach projektu „Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?”, nr UMO-2020/43/d/nz9/02990.

 

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

powrót