Zapytanie ofertowe DA-272-1/2023 Dostawa 3 szt. komputerów stacjonarnych typu All in One wraz z oprogramowaniem

Znak sprawy: DA-272-1/2023

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa 3 szt. komputerów stacjonarnych typu All in One wraz z oprogramowaniem.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Wyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego z dn. 04.08.2023 r. (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

powrót