Zapytanie ofertowe DA-272-5/2022 Dostawa 3 szt. przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem

Znak sprawy: DA-272-5/2022

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa 3 szt. przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem, realizowana w ramach projektu „Usługi ekosystemowe, inwazyjne gatunki obce i agronomia. Czy możemy opuszczać grunty rolne dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, jeśli ryzyko inwazji jest wysokie?” – umowa UMO-2021/43/D/NZ9/02990.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

powrót