Zamówienie publiczne DA-271-4/2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) do obiektów IOP PAN

Nr sprawy: DA-271-4/2022


Przedmiot zamówienia publicznego:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) do obiektów IOP PAN w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Informacja o kwocie (pdf)

Informacja o złożonych ofertach (pdf)

Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ (pdf)

Załącznik nr 4 do SWZ po modyfikacji (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)


Załączniki do SWZ:
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 2 i 2a (pdf), (doc)
Załącznik nr 3 (pdf), (doc)
Załącznik nr 4 (pdf)
Załącznik nr 5 (pdf), (doc)

powrót