Zapytanie ofertowe DA-272-2/2022 Dostawa przenośnego komputera osobistego

Znak sprawy: DA-272-2/2022

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa przenośnego komputera osobistego wraz z oprogramowaniem, realizowana w ramach projektu CA18239 - Conservation of freshwater mussels: pan-European approach.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

powrót