Zapytanie ofertowe DA-271-1/2022 druk kwartalnika ChPO

Znak sprawy: DA-271-1/2022

Zapytanie ofertowe DA-271-1/2022 druk kwartalnika ChPO

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Usługa druku kwartalnika „Chrońmy Przyrodę Ojczystą″, wydawanego przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

powrót