Zapytanie ofertowe DA-272-10/2021 Zaprojektowanie i wykonanie ankiety dostępnej poprzez sieć internet

Znak sprawy: DA-272-10/2021

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie ankiety dostępnej poprzez sieć internet w ramach projektu pn. „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf), (doc)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

powrót