Zapytanie ofertowe DA-272-9/2021 pn. Dostawa termocyklera gradientowego oraz urządzenia do automatycznej selekcji fragmentów DNA

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa termocyklera gradientowego oraz urządzenia do automatycznej selekcji fragmentów DNA, realizowana w ramach projektu nr 2020/37/B/NZ8/03801 „Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Modyfikacja treści zapytania ofertowego (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf) (doc)

Załącznik nr (pdf) (doc)

powrót