Zapytanie ofertowe DA-272-8/2021 pn. Dostawa drona DJI PHANTOM 4 RTK (lub równoważny) z mobilną stacją D-RTK (lub równoważna)

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa drona DJI PHANTOM 4 RTK (lub równoważny) z mobilną stacją D-RTK (lub równoważna), realizowana w ramach projektu nr 2020/39/D/ST10/01935 „Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

 Zapytanie ofertowe (pdf)

 Zalacznik nr 1 (pdf) (doc)

Zalacznik nr 2 (pdf) (doc)

Zalacznik nr 3 (pdf)

powrót