Zapytanie ofertowe DA-272-7/2021 Dostawa przenośnego komputera osobistego wraz z oprogramowaniem

Znak sprawy: DA-272-7/2021

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa przenośnego komputera osobistego wraz z oprogramowaniem, realizowana w ramach projektu nr 2019/34/H/NZ8/00683 pt. „Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko” 

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

powrót