Zapytanie ofertowe DA-272-6/2021 Inwentaryzacja efektów ekologicznych

Nr sprawy: DA-272-6/2021

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Inwentaryzacja efektów ekologicznych projektu nr POIS.02.04.00-00-0014/16 pt. „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf)

 

powrót