Zapytanie ofertowe pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem DA-271-3/18

Znak sprawy: DA-271-3/18

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadań 2, 3, 4 oraz unieważnienie zadania nr 1 (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 5 - projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 6 – RODO (pdf)

powrót