Zapytanie ofertowe pn. Dostawa komputera przenośnego (laptopa) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16

Znak sprawy: DA-421-12-13/18
Zapytanie ofertowe pn. Dostawa komputera przenośnego (laptopa) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa komputera przenośnego (laptopa) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 - projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 3 - RODO (pdf)

powrót