Zapytanie ofertowe na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ

Znak sprawy: DA-421-09-3/18

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej w ramach projektu 2017/25/B/NZ8/01852 Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 - projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 3 - RODO (pdf)

powrót