Ogłoszenie nr 606707-N-2018

Ogłoszenie nr 606707-N-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Instytut Ochrony Przyrody PAN: Dostawa sprzętu komputerowego i do digitalizacji wraz z akcesoriami i oprogramowaniem do Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”

Informacja o podpisaniu umowy (pdf)

Informacja o podpisaniu umowy (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 oraz unieważnieniu zadania nr 2 (pdf)

Informacja po otwarciu ofert (pdf)

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 23.08.2018

Modyfikacja SIWZ z dn. 22.08.2018 (pdf)

SIWZ 22.08.2018 (pdf)

Załączniki do SIWZ 22.08.2018:

Załącznik nr 1 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ (pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 8 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 9 do SIWZ (pdf)    

Załącznik nr 10 do SIWZ (pdf)

Załącznik nr 11 do SIWZ (pdf)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ (pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 8 do SIWZ (doc)

Załącznik nr 9 do SIWZ (pdf)     

Załącznik nr 10 do SIWZ (pdf)

Załącznik nr 11 do SIWZ (pdf)

powrót