Strona główna

Wersja z: 2013-02-13 14:10:12. Zapisał: iop

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademi Nauk (IOP PAN), na których znajdziecie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania Instytutu, działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 75 z 1997 r., poz. 469 ze zmianami).

 

 

Nasz adres:

Instytut Ochrony Przyrody                           

Polskiej Akademii Nauk  

al. A. Mickiewicza 33

31-120 Kraków  

 tel.: 12 370 35 14, 12  632 22 21

 e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl

 fax: 12 632 24 32  

 

www.iop.krakow.pl

Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Telefon informacyjny o wewnętrznych numerach telefonów w Kancelarii: (22) 695-29-00.

 

powrót