Instrukcja korzystania z BIP

Wersja z: 2013-02-12 15:07:33. Zapisał: iop

Strona podmiotowa BIP Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP Instytutu Ochrony Przyrody PAN (IOP PAN) umożliwia menu przedmiotowe umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. Po kliknięciu na odnośnik z nazwą grupy, rozwija się lista artykułów.

Powrót do strony głównej BIP IOP PAN możliwy jest poprzez kliknięcie na ikonę BIP i napisem "Biuletyn Informacji Publicznej" znajdującą się w najwyższej części ekranu po prawej stronie.

Do szybszego wyszukania żądanej informacji służy pole wyszukiwania ,,Znajdź w BIP’’ umieszczone po lewej stronie pod menu. W pole to należy wpisać słowo (lub słowa) kluczowe, a następnie kliknąć "Szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w odnośnik "Dziennik zmian". Statystykę odwiedzin stron BIP IOP PAN przedstawia liczba napisana po slowie ,,Odsłon''. "Dziennik zmian", liczba odsłon oraz dane dotyczące wytworzenia i umieszczenia informacji na stronie BIP IOP PAN znajdują się pod treścią artykułów w każdej grupie tematycznej menu przedmiotowego.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader.

Odnośnik do portalu BIP.gov.pl: Pod głównym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

Po kliknięciu na logo IOP PAN  znajdujące się w najwyższej części ekranu po lewej stronie, następuje przejście do głównej strony serwisu internetowego Instytutu Ochrony Przyrody PAN pod adresem http://www.iop.krakow.pl/

 

powrót