Strona główna

Wersja z: 2016-02-22 09:51:45. Zapisał: iop

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (IOP PAN) w Krakowie, na których znajdziecie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania Instytutu, działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96 z 2010 r., poz. 619).

Strona podmiotowa BIP IOP PAN tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Adres:

Instytut Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk
al. A. Mickiewica 33
31-120 Kraków
sekretariat@iop.krakow.pl

tel. 12 370 35 00, 12 632 22 21
fax. 12 632 24 32

www.iop.krakow.pl

powrót