Zapytanie ofertowe DA-272-6/2024 Dostawa komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem (2 OPUS)

Wersja z: 2024-04-18 09:49:17. Zapisał: iop

Znak sprawy: DA-272-6/2024

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem, realizowana w ramach projektu finansowanego przez NCN w ramach konkursu OPUS 25, nr 2023/49/B/ST10/01387 pt. „Wpływ zabudowy regulacyjnej koryt na stan roślinności w obrębie dolin rzek górskich”.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

powrót