Konkursy, oferty, zatrudnienia

Wersja z: 2020-12-11 14:45:30. Zapisał: iop
 • OFERTA SPRZEDAŻY SAMOCHODU
  Informujemy o możliwości nabycia samochodu marki KIA SPORTAGE JE.
  Samochód jest własnością Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
  Jest możliwość oględzin przy al. Adama Mickiewicza 33, w godzinach funkcjonowania Instytutu
  lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.
  Więcej informacji w OFERCIE do pobrania TUTAJ.

 

 • OFERTA SPRZEDAŻY pRZYCZEPY
  Informujemy o możliwości nabycia przyczepy marki THULE TRAILERS do transportu łódki. Przyczepa jest własnością Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest możliwość oględzin przy al. Adama Mickiewicza 33, w godzinach funkcjonowania Instytutu lub
  w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.
  Więcej informacji w OFERCIE do pobrania TUTAJ.

 

 • Informacja o poszukiwaniu osoby na stanowisko pracownika technicznego w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. IMBIO

  Więcej informacji w dokumentach do pobrania TUTAJ.

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie biologia, do realizacji badań naukowych dotyczących naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań kształtujących behawior dużych ssaków drapieżnych oraz ich ofiar, 20.11.2020 r.

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (IOP PAN) zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań naukowych dotyczących naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań kształtujących behawior dużych ssaków drapieżnych oraz ich ofiar.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko księgowa / księgowy

        Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko managera administracyjnego w wymiarze pełnego etatu na czas określony

  Opis stanowiska:

  Praca w projekcie pt.: „Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko” – akronim ECOPOND finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 w ramach Programu „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki

        Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta, 30.09.2020 r.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN, rozstrzygniętym dn. 28.09.2020 r. przez Komisję Konkursową, mgr inż. Michał Bełcik zostanie zatrudniony w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.10.2020 r.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia lub leśnictwo do realizacji badań ekologicznych dotyczących m.in. ekologii krajobrazu wysp leśnych oraz zbiorników śródlądowych 26.08.2020 r.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub leśnictwo do realizacji badań ekologicznych dotyczących m.in. ekologii krajobrazu wysp leśnych oraz zbiorników śródlądowych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach z dziedziny ekologii, leśnictwa i ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad zgrupowaniami zwierząt (w szczególności płazów i ptaków).

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie nauki biologiczne (biologia, hydrobiologia, ekologia, ochrona przyrody), 29.04.2020 r.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych dotyczących m.in. ochrony przyrody i inwazji biologicznych w wodach śródlądowych.

          Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu: Oferta pracy na stanowisko: magistrant (stypendysta), z dn. 06.03.2020 r.

  Do projektu OPUS 15 zaangażowana zostanie pani Magda Gorczyca - będzie pobierać stypendium w ramach projektu i realizować pracę magisterską w ramach grantu.

   

 • Oferta pracy na stanowisko: magistrant (stypendysta), 06.03.2020 r.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje studenta do realizacji pracy magisterskiej w ramach projektu badawczego „Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 15.

  Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19 przesuwamy termin składania ofert z 30 marca na 25 kwietnia, a termin rozstrzygnięcia konkursu na 28-30 kwietnia.

      Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie nauk biologicznych (w zakresie: ekologia i ochrona przyrody), 25.03.2020 r.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 25.03.2020r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Katarzyna Zając zostanie zatrudniona w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.04.2020 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w dyscyplinie nauk biologicznych (w zakresie: ekologia i ochrona przyrody), 20.02.2020 r.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych, do realizacji i koordynowania interdyscyplinarnych badań w  zakresie badań behawioralnych bezkręgowców, ekologii ich populacji i powiązanych działań z zakresu ochrony przyrody, z uwzględnieniem zabiegów ochrony aktywnej,  szczególnie restytucji populacji gatunków mięczaków związanych z siedliskami wodnymi i wodno-błotnymi.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Oferta pracy Post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki “Integrating effects of anthropogenic and natural stressors across the organism's life cyclegrant OPUS 17 (grant no. 2019/33/B/NZ8/00521), 13.12.2019.
  Post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki “Integrating effects of anthropogenic and natural stressors across the organism's life cycle” grant OPUS 17 (grant no. 2019/33/B/NZ8/00521), w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU (PL, EN).

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia fluwialna, hydrogeologia, limnologia), 11.12.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora rozstrzygniętym dn. 06.12.2019 r. przez Komisję Konkursową, prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga zostanie zatrudniony w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk na stanowisku profesora.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia, hydrogeologia, geoochrona), 11.12.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 28.10.2019 r. rozstrzygniętym w dn. 06.12.2019 r. przez Komisję Konkursową, mgr Krzysztof Buczek zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.01.2020 r.

 

 • Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407, 11.11.2019.

  Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna".

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Konkurs na stanowisko profesora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia fluwialna, hydrogeologia, limnologia), 28.10.2019 r.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora, pracownika naukowego z tytułem profesora, do realizacji i koordynowania badań w rzekach górskich i przedgórskich dotyczących współczesnych procesów fluwialnych i zmian rzek od XIX wieku, wpływu antropopresji na gospodarkę wodną, w tym zagrożenie powodziowe w tych rzekach, biogeomorfologicznych uwarunkowań stanu ekosystemów rzecznych i nadrzecznych, oddziaływań pomiędzy grubym rumoszem drzewnym i funkcjonowaniem rzek, działań rewitalizacyjnych w rzekach.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (w zakresie: geomorfologia, hydrogeologia, geoochrona), 28.10.2019 r.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, specjalności geografia lub geologia, do realizacji badań dotyczących ruchów masowych w Karpatach, w tym hydrologii osuwisk, rekonstrukcji zmian paleośrodowiska w holocenie w oparciu o analizę form i osadów osuwiskowych z uwzględnieniem procesów zachodzących współcześnie, geoochrony osuwisk.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w dyscyplinie nauki biologiczne, 28.05.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN oraz Uchwałą Rady Naukowej IOP PAN z dn. 27.02.2019r. w sprawie składu komisji konkursowej, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta  w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.05.2019r. przez Komisję Konkursową, dr Agnieszka Olszańska zostanie zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku adiunkta, od dn. 01.06.2019r.

 

 • Oferta pracy (2) dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018, 30.04.2019.
  Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Oferta pracy dla pracownika technicznego do realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018, 30.04.2019.
  Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE4DELTA „Renaturalisation of inland delta of Nida River/Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie nauki biologiczne, 24.04.2019.

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (IOP PAN) zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, do realizacji badań naukowych dotyczących społecznych i ekologicznych aspektów ochrony i zarządzania zasobami przyrodniczymi.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia, 22.03.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 22.03.2019 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Paweł Adamski  zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.04.2019 r.

 

 • Staż podoktorski do realizacji projektu NCN Sonata Bis, 01.03.2019.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia, 22.02.2019.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktra habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia, do realizacji interdyscyplinarnych badań w dziedzinie ekologii populacji i ochrony przyrody, z uwzględnieniem zabiegów ochrony aktywnej, szczególnie restytucji populacji.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 28.12.2018r. na stanowisko asystenta w IOP PAN, 31.01.2019.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN,  ogłoszonym w dn. 28.12.2018r. i rozstrzygniętym dn. 30.01.2019 r. przez Komisję Konkursową, mgr Wojciech Krztoń zostanie zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN, od dn. 01.02.2019 r.

 

 

 • Ogłoszenie o pracy w projekcie NCN SONATA BIS, 21.01.2019.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta. Specjalizacja: Hydrobiologia, 28.12.2018.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w specjalności ochrona przyrody, biologia lub ekologia, do realizacji badań dotyczących zakwitów sinicowych i ochrony wód.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

 

 • Konkurs na stanowisko PostDoc, 05.12.2018.
  Ogłoszenie o wolnym stanowisku w projekcie finansowaym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

  Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

 • Oferta pracy w ramach projektu badawczego „Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations” Nr 2016/23/P/NZ9/03951/3.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko wykonawca w projekcie badawczym „Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations” Nr 2016/23/P/NZ9/03951/3
  Więcej informacji tutaj.
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 22.08.2018 r. dot. oferty pracy w ramach projektu badawczego UMO-2017/26/D/NZ8/00606
  W Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie wybrano osobę na staż podoktorski (post-doc) do pracy w ramach projektu badawczego „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności ” (UMO-2017/26/D/NZ8/00606), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13.

  Na stanowisku typu post-doc zostanie zatrudniony dr Łukasz Mikołajczyk.

 

 • Oferta Pracy w ramach projektu badawczego UMO-2017/26/D/NZ8/00606, 22.08.2018.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby na staż podoktorski (post-doc) do pracy w ramach projektu badawczego „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności ” (UMO-2017/26/D/NZ8/00606), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13

  Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 04.07.2018r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie geografia, 10.08.2018.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 10.08.2018 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. inż. Jan Urban zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 15.08.2018 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie geografia, 04.07.2018.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora nadzwyczajnego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy w dyscyplinie geografia, do realizacji badań dotyczących zjawisk i procesów krasowych i zagadnień pseudokrasu, procesów skałkotwórczych jak też ochrony (geoochrony) stanowisk geologicznych (geostanowisk) związanych z tymi procesami.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem: 03.08.2018.
  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 08.05.2018r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia, 12.06.2018.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 11.06.2018 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Jerzy Smykla zostanie zatrudniony w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 15.06.2018 r.

 

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 09.05.2018.
  W związku z unieważnieniem konkursu na dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, uchwała nr 3/2018 Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 23 kwietnia 2018 roku oraz zgodnie z uchwałą nr 4/2018 Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 23 kwietnia 2018 roku zostaje ponownie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie plik pdf, plik doc.

 

 • Konkurs na stanowisko naukowe profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia, 08.05.2018.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia, do realizacji interdyscyplinarnych badań w dziedzinie bioróżnorodności, ekologii i ochrony ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem przemian i uwarunkowań zróżnicowania biologicznego i biogeochemicznego ekosystemów polarnych.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem 07 czerwca 2018 r.

  Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 07.02.2018.
  Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych
  i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 maja 2018 roku.

  Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa w dniu 9 marca 2018 roku.
  O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Więcej informacji w ogłoszeniu.

 

 • Oferta pracy w projekcie „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, 19.01.2017.

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko doktorant/stypendysta do pracy w projekcie „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

  Oferta pracy

  Nazwa jednostki: Instytut Ochrony Przyrody PAN

  Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

  Wymagania:

  1. Ukończone studia magisterskie o profilu biologicznym lub pokrewne (kandydaci z Polski mogą być także na IV lub V roku studiów magisterskich),
  2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  3. Silna motywacja do pracy badawczej,
  4. Zaangażowanie w realizację grantu, nawet w czasie nieregularnych godzin pracy,
  5. Dodatkowe atuty: udokumentowane doświadczenie naukowo-badawcze (publikacje naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych, zaangażowanie w realizacji projektów badawczych), dobra znajomość podstaw analiz statystycznych, umiejętność pracy w zespole, entuzjazm do pracy w kraju i za granicą, prawo jazdy kategorii B.

  Opis zadań:

  Stypendysta-doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

  1. Uczestnictwo w przygotowywaniu badań (sprzęt terenowy/laboratoryjny),
  2. Zbiór materiału do eksperymentów (Polska, Szwecja),
  3. Hodowla larw w komorach klimatycznych,
  4. Pomiary i analizy danych cech historii życiowych (Polska) i fizjologicznych (Belgia),
  5. Uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych,
  6. Przygotowywanie publikacji naukowych.

  Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

  Termin składania ofert: 31 stycznia 2018, 23:59

  Forma składania ofert: email

  Warunki zatrudnienia:

  Doktorant, po przyjęciu na studia doktoranckie (w Inst. Ochrony Przyrody, lub innej jednostce naukowej), będzie korzystał ze stypendium finansowanego z projektu OPUS w wysokości 3 000 zł netto miesięcznie przez okres 36 miesięcy.

  Dodatkowe informacje:

  Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. CV uwzględniające osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych w języku polskim lub angielskim (pkt. 12. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013),
  2. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim,
  3. Odpis dyplomu magistra lub stosowne zaświadczenie,
  4. Rekomendacje od poprzedniego opiekuna, naukowego/promotora.

  Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach:

  Etap 1 - ocena złożonych wniosków. Kandydaci o najwyższej uzyskanej ocenie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,
  Etap 2 - wybór kandydata przez komisję kwalifikacyjną.

  Aplikacje w formie pliku PDF proszę wysyłać pod adres e-mail szymon.sniegula@gmail.com

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 15.11.2017 r. na stanowisko adiunkta w dyscyplinie naukowej: ekologia, ochrona przyrody, 20.12.2017.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 20.12.2017 r. przez Komisję Konkursową, dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska   zostanie zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku adiunkta, od dn. 01.01.2018 r.

 

 • Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w dyscyplinie: ekologia, ochrona przyrody, 15.11.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, do realizacji badań naukowych dotyczących społecznych aspektów ochrony przyrody.
  Kandydat/kandydatka musi posiadać doświadczenie w realizacji badań interdyscyplinarnych dotyczących ochrony przyrody i zarządzania zasobami naturalnymi, opierających się na metodach i technikach badań społecznych, poświadczone dorobkiem naukowym (t.j. publikacjami w czasopismach indeksowanych w JCR).
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 31.07.2017 r. na stanowisko naukowe asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia, ochrona przyrody, 07.09.2017.

  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 04.09.2017 r. przez Komisję Konkursową, MSc Carlos Bautista  zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku asystenta, od dn. 15.09.2017 r.

 

 • Konkurs na stanowisko naukowe asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia, ochrona przyrody, 31.07.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań dotyczących ekologii i ochrony niedźwiedzia brunatnego.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.08.2017r.
  Więcej informacji tutaj

 

 • Konkurs na stanowisko naukowe asystenta w dyscyplinie biologia, ekologia, geologia, 24.04.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań w zakresie ekologii krajobrazu.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 maja 2017 r.
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Rrozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 24.02.2017 na stanowisko asystenta, 28.03.2017.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 26 kwietnia 2016r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.03.2017 r. przez Komisję Konkursową, mgr Adam Ćmiel zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku asystenta, od dn. 01.04.2017 r.

 

 • Rrozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 26.01.2017 na stanowisko asystenta w dyscyplinie geografia, 28.02.2017.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.02.2017 r. przez Komisję Konkursową, mgr Maciej Liro zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony Instytutu Ochrony Przyrody PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.03.2017 r.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska, 24.02.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub ochrona środowiska do realizacji badań w zakresie biologii rozrodu i ekologii małży słodkowodnych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach nad wpływem siedliska na wybiórczość siedliskową małży słodkowodnych, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących wpływu pasożytów i fenologii rozrodu na dostosowanie osobników.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 marca 2017 r.
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Poszukiwana magistrantka / magistrant do współpracy w projekcie BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, 27.01.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje magistrantki / magistranta zainteresowanej współpracą w realizacji międzynarodowego projektu BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear” finansowanego z funduszy BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
  Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie geografia, 26.01.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geografia do realizacji badań w zakresie (i) przebiegu procesów geomorfologicznych, sedymentologicznych i hydraulicznych w ujściowych odcinkach rzek górskich powyżej zbiorników zaporowych, (ii) ewolucji rzek i dolin rzecznych dotyczących zmian morfologii i osadów rzek oraz (iii) zmian procesów fluwialnych w rzekach żwirodennych pod wpływem działań rewitalizacyjnych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach nad wpływem zbiorników zaporowych na procesy fluwialne zachodzące powyżej zbiorników, w metodach badań osadów rzecznych oraz fotointerpretacji zdjęć lotniczych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 lutego 2017 r.
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Poszukiwany doktorant do pracy w projekcie BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, 16.01.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje doktoranta do pracy w projekcie BearConnectFunctional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, będącego wynikiem współpracy europejskich zespołów badawczych, finansowanych w ramach BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
  Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

 • Oferta pracy na stanowisko typu post-doc w projekcie BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, 16.01.2017.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni osobę na stanowisku typu post-doc w ramach projektu BearConnect Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, będącego wynikiem współpracy europejskich zespołów badawczych, finansowanych w ramach BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
  Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

 • Rrozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 28.11.2016.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN, ogłoszonym dn. 14.10.2016r. i  rozstrzygniętym dn. 23.11.2016 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Andrzej Wuczyński  zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.12.2016 r.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta, 28.11.2016.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN, ogłoszonym dn. 14.10.2016r. i  rozstrzygniętym dn. 23.11.2016 r. przez Komisję Konkursową, dr Agnieszka Sergiel zostanie zatrudniona od dn. 01.12.2016 r. w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN, na stanowisku adiunkta.

   

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie biologia, 13.10.2016.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji zadań w zakresie odpowiadającym profilowi badań statutowych realizowanych w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN. W szczególności kandydat musi posiadać doświadczenie z dziedziny ekologii behawioralnej i populacyjnej ptaków i ssaków, w tym wielkoskalowych badań monitoringowych, ekologii rozrodu i migracji ptaków, mechanizmów wyboru siedliska, ekologii troficznej oraz wpływu antropopresji na bioróżnorodność. Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada 2016 r. Więcej informacji tutaj.

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie biologia, 13.10.2016.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących ekologii i fizjologii niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach z dziedziny ekofizjologii i etologii niedźwiedzia brunatnego oraz w problematyce jego ochrony, znajomość metod badania stresu i poziomu hormonów, znajomość procedur prowadzenia badań z zastosowaniem immobilizacji niedźwiedzi w zakresie monitorowania, pobierania prób i pomiarów, znajomość statystycznych metod analiz danych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada 2016 r. Więcej informacji tutaj.

 

 • Poszukiwany doktorant od realizacji projektu NCN Sonata Bis, 01.07.2016.
  Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata Bis pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”, wykonując w szczególności następujące zadania:

  - prowadzenie eksperymentalnych badań wielkoskalowych na temat wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie organizmów (ptaków) w środowisku,

  - prowadzenie eksperymentalnych badań na temat wpływu heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz publicznej przez organizmy,

  - analiza wzorców przestrzennych rozmieszczenia organizmów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych GIS.

  Termin składania ofert: 31 lipiec 2016

  Więcej informacji tutaj.

 

 • Oferta pracy w projekcie GLOBE, 18.02.2016.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku „asystenta technicznego” projektu GLOBE nr POL-NOR/198352/85/2013  “Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”  fundowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, na okres dziewięciu miesięcy  (marzec –listopad 2016r.).

Szczegóły oferty tutaj.

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta, badania w dziedzinie genetyki populacyjnej i ekologii ewolucyjnej Lepidoptera, 20.11.2015.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do badań w dziedzinie genetyki populacyjnej i ekologii ewolucyjnej Lepidoptera, w szczególności dotyczących badania interakcji międzygatunkowych (roślinożerca - roślina żywicielska, pasożyt - gospodarz) oraz wpływu fragmentacji populacji na przepływ genów.

  Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 grudnia 2015.

  Więcej informacji tutaj


  The Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Kraków (Poland), will employ as Assistant Professor a scientist having PhD degree in biology, in order to perform research within the population genetics and evolutional ecology of Lepidoptera, in particular concerning the study of the inter-species interactions (herbivorous animal-plant, parasite-host) as well as the influence of population fragmentation on gene transfer.

  The application deadline is 19th December 2015. 

      More information here.

 

 • Oferta pracy w ramach projektu NCN Sonata Bis 4
  Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.
  Termin składania ofert upływa 15 września 2015.
  Więcej informacji tutaj.

 

 • Staż podoktorski do realizacji projektu NCN Sonata Bis, 29.06.2015.
  Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”. Termin składania ofert: 15 sierpień 2015. Więcej informacji tutaj.

 

 • Poszukiwany doktorant od realizacji projektu NCN Sonata Bis, 23.06.2015.
  Opis zadań: Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata Bis pt.„Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”. Termin składania ofert: 31 lipiec 2015. Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 11.05.2015 r. na stanowisko asystenta.
  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN, rozstrzygniętym dn. 12.06.2015 r. przez Komisję Konkursową, mgr inż. Joanna Gadzinowska zostanie zatrudniona od dn. 15.06.2015 r. w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN na stanowisku asystenta.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta, do realizacji badań z zakresu hydrobiologii, 11.05.2015.
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w zakresie ochrony środowiska, na stanowisku asystenta, do realizacji badań z zakresu hydrobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem orzęsków (Ciliata) i ich roli w wodach zmodyfikowanych działalnością ludzką, w aspekcie ochrony środowiska wodnego. Od Kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych i laboratoryjnych udokumentowane publikacjami naukowymi. Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 czerwca 2015r.   Więcej informacji tutaj

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 24.02.2015 r. na stanowisko adiunkta.

http://panel.iop.krakow.pl/uploads/232/GLOBE_LOGO_1.jpgZgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 24.03.2015 r. przez Komisję Konkursową, dr Kamil Bartoń zostanie zatrudniony od dn. 01.04.2015 r. w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku adiunkta (w ramach projektu badawczego GLOBE (POL‑NOR/198352/85/2013)).

 

 • Praca w Zakopanem. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni ogrodnika do pracy w Górskim Ogrodzie Botanicznym w Zakopanem.
  Zgłoszenia zawierające list motywacyjny i CV oraz ewentualne zapytania proszę kierować do dnia 16 marca pocztą elektroniczną do dr hab. Pawła Olejniczaka olejniczak@iop.krakow.pl, tel. 12 3703511 czytaj więcej ...

 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta, 24.02.2015.

http://panel.iop.krakow.pl/uploads/232/GLOBE_LOGO_1.jpgInstytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL‑NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”) zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na przestrzenną ekologię populacji niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w technikach modelowania ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem modeli osobniczych, oraz znajomość zaawansowanej statystyki i metod analiz trajektorii poruszania się zwierząt. Wymagana jest pełna dyspozycyjność do wyjazdów terenowych oraz pobytów za granicą. Od kandydata oczekuje się kreatywności, przygotowania co najmniej jednej publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) rocznie, a także wkładu w inne recenzowane publikacje przygotowywane przez zespół projektu. Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 19.12.2014 i rozstrzygniętym w dn. 23.01.2015 r. przez Komisję Konkursową, mgr Kamil Najberek zostanie zatrudniony od dn. 01.02.2015 r. na stanowisku asystenta, w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko odonatologa. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 30.12.2014 r. przez Komisję Konkursową, mgr Maria Gołąb zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2015 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku asystenta.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień magistra w dyscyplinie biologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań z dziedziny inwazji biologicznych, a w szczególności badań dotyczących mechanizmów odpowiedzialnych za sukces obcych gatunków roślin w miejscach, gdzie zostały one introdukowane. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniu mechanizmów introdukcji i inwazji gatunków obcego pochodzenia – zarówno dotyczące prac terenowych, badań ex situ, jak i późniejszego opracowywania danych. Poziom badań prowadzonych nad tymi zagadnieniami w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN, wymaga od kandydata zarówno zaawansowanego warsztatu naukowego, jak również: (1) obsługi baz danych (MS Access, MS SQL Server), (2) przeprowadzania analiz przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS, (3) stosowania zaawansowanej statystyki, (4) jak również podstaw programowania w języku C#. Więcej informacji tutaj

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta odonatologa. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego  stopień magistra w dyscyplinie  biologia, ekologia lub ochrona środowiska,  do realizacji badań z dziedziny ekologii behawioralnej  i populacyjnej Odonata, w szczególności  badań dotyczących zależności między zjawiskami klimatycznymi i hydrologicznymi a dynamiką populacji i zachowaniami rozrodczymi tej grupy zwierząt. Więcej informacji tutaj.

 

 • Konkurs na stanowisko asystenta malakologa. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego  stopień magistra w dyscyplinie  biologia, ekologia lub ochrona środowiska,  do realizacji badań z dziedziny ekologii mięczaków siedlisk wodnych i hydrogenicznych, w szczególności  badań dotyczących wpływu warunków hydrologicznych na rozmieszczenie i dynamikę populacji zagrożonych gatunków malakofauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 10.10.2014 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 18.11.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Antoni Amirowicz zostanie zatrudniony w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.12.2014 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 10.10.2014 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych i monitoringowych dotyczących ochrony ekosystemów wód śródlądowych (ze szczególnym uwzględnieniem regionu biogeograficznego alpejskiego) w zakresie biologii i ekologii ryb. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach terenowych i laboratoryjnych związanych z badaniami ryb i ich siedlisk, potwierdzone samodzielnym prowadzeniem badań naukowych oraz udokumentowane publikacjami naukowymi (szczególnie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym). Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada 2014 r. Więcej informacji tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 30.09.2014 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. (2) Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.10.2014 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Nuria Selva została zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.11.2014 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego. (2) Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych, do realizacji badań w zakresie biologii, ekologii i ochrony zwierząt (w wymiarze badawczym i aplikacyjnym – strategie ochrony przyrody), ze szczególnym uwzględnieniem dużych ssaków drapieżnych oraz ekologii zespołów zwierząt. Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2014 r. na czas nieokreślony. Termin składania ofert: do 29.10.2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 29.09.2014 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.10.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Paweł Olejniczak został zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.11.2014 r.

 

 • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych do realizacji badań w zakresie biologii i ekologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucyjnej analizy adaptacji roślin do lokalnych warunków siedliskowych, interakcji międzygatunkowych, koewolucji oraz ochrony zagrożonych gatunków roślin. Kandydat powinien posiadać umiejętności w zakresie organizowania i kierowania zespołem badawczym, musi posiadać doświadczenie w  pracach terenowych i laboratoryjnych potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz stażami w zagranicznych placówkach naukowych i samodzielnym prowadzeniem badań w kraju i za granicą. Kandydat powinien posiadać również doświadczenie w zakresie prowadzenia laboratorium kultur in vitro oraz banków genów. Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2014 r. na czas nieokreślony. Termin składania ofert:  29.10.2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Wynik konkursu na stanowisko adiunkta. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 28.07.2014r, rozstrzygniętym dn. 29.08.2014 r. przez Komisję Konkursową, dr Wojciech Bielański zostanie zatrudniony od dn. 01.10.2014 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji  badań z dziedziny ewolucjonizmu, ekologii krajobrazu oraz ekologii behawioralnej, w szczególności z zakresu teorii metapopulacji, fragmentacji siedlisk, funkcjonowania ekosystemów rolniczych oraz roli informacji socjalnej w selekcji siedlisk. Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia wielkoskalowych badań terenowych, obsługi programów i analizy GIS oraz stosowania zaawansowanych technik statystycznych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 września 2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny ekologii behawioralnej i populacyjnej ptaków, w szczególności z zakresu strategii życiowych osobników, terytorializmu, mechanizmów wyboru siedliska i dyspersji osobników. Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie prowadzenia badań terenowych na ptakach, obsługi programów i metod analizy śpiewu, analizy GIS, technik laboratoryjnych i mikroskopowych służących badaniu stopnia zapasożycenia osobników, a także znajomość metod telemetrycznych. Ponadto, kandydat musi posiadać doświadczenie w zakresie odpowiadającym profilowi badań statutowych realizowanych w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN, dotyczących zagadnień ekologii krajobrazu, wybiórczości siedliskowej i dynamiki populacji ptaków. Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 sierpnia 2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 14.04.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.05.2014 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia do realizacji badań z dziedziny hydrobiologii w zakresie biodostępności, bioakumulacji i toksycznego oddziaływania metali ciężkich na organizmy w wodach śródlądowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach terenowych i laboratoryjnych oraz w samodzielnym prowadzeniu badań.Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 kwietnia 2014 r.Więcej informacji w formularzu dla ogłoszeniodawców.

 

 • Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

  1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

  2.  ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz specjalność i znaczący dorobek naukowy w zakresie biologii, ekologii lub nauk o Ziemi;
  2. ma  doświadczenie na stanowisku kierowniczym w nauce;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. korzysta z pełni praw publicznych.

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

  1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną  przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
  2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy  zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną   na piśmie w 2 egz.  oraz na nośniku elektronicznym;
  3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

                    a) przebieg pracy zawodowej;

                    b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

  4.  oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w pełnym wymiarze czasu pracy;

  5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  6.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.     o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami);  

  8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

  Dokumenty należy nadsyłać  pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel/fax: 22 620 33 75) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

  Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

  Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Ochrony Przyrody PAN dostępne są na stronie internetowej Instytutu: http://www.iop.krakow.pl/

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie: tel. (12) 632 22 21, (31-120 Kraków, Al. A. Mickiewicza 33).

  Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 5 lutego 2014 r.

  Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”, zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na ekologię stresu niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach z dziedziny ekofizjologii i etologii niedźwiedzia brunatnego oraz w problematyce jego ochrony, znajomość nieinwazyjnych metod badania stresu i poziomu hormonów, znajomość procedur prowadzenia badań z zastosowaniem immobilizacji niedźwiedzi w zakresie monitorowania, pobierania prób i pomiarów, znajomość statystycznych metod analiz danych. Wymagana jest pełna dyspozycyjność do wyjazdów i dłuższych pobytów zagranicą. Od kandydata oczekuje się kreatywności, przygotowania co najmniej jednej publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) rocznie, a także wkładu w inne recenzowane publikacje przygotowywane przez zespół projektu. Okres zatrudnienia: od 01 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku (34 miesiące, na okres realizacji projektu). Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 lutego 2014 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo w treści ogłoszenia.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.12.2013 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Agata Zofia Wojtal zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.01.2014 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych,  monitoringowych i ochrony ekosystemów śródlądowych w zakresie biologii i ekologii glonów, ze szczególnym uwzględnieniem grupy okrzemek i  ich taksonomii. Kandydat musi posiadać doświadczenie w  pracach terenowych i laboratoryjnych  potwierdzone stażami w zagranicznych placówkach naukowych, samodzielnym prowadzeniem badań w kraju i za granicą oraz udokumentowaną publikacjami współpracą z placówkami polskimi i zagranicznymi (monografie, artykuły, etc., w tym szczególnie w renomowanych czasopismach zagranicznych). Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku „asystenta technicznego do obsługi administracyjnej” dwóch projektów naukowych fundowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, na okres trzech lat (1.01.2014-31.12.2016). Projekty są realizowane przez pracowników IOP PAN (oraz przez instytucje partnerskie z Polski i Norwegii) w latach 2013-2016. Kandydatka/kandydat musi posiadać doświadczenie obsłudze administracyjnej projektów/grantów naukowych/edukacyjnych, dobrą znajomość języka angielskiego, dobrą organizację pracy i umiejętność pracy w zespole. Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia 2013. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

 

 •  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 29.11.2013 r. przez Komisję Konkursową, dr Grzegorz Wojtczak zostanie zatrudniony od dn. 01.12.2013 r. w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny hydrobiologii  w zakresie  biologia, ekologia i fizjologia zielenic nitkowatych, monitoring i ochrona ekosystemów śródlądowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w  pracach laboratoryjnych  potwierdzone stażami w polskich i zagranicznych placówkach naukowych, doświadczenie w realizacji projektów badawczych (udział w grantach) oraz wykazać się zdolnościami organizacyjnymi (prowadzenie projektów). Więcej informacji w treści ogłoszenia

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.09.2013 r. przez Komisję  Konkursową, mgr Hanna Hajdukiewicz zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.10.2013 r.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.09.2013 r. przez Komisję  Konkursową, mgr Paweł Mikuś zostanie zatrudniony w Zakładzie Biologii Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.10.2013 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geografia do realizacji badań w zakresie biogeomorfologii dotyczących hydromorfologicznego stanu rzek i jego wpływu na biocenozy rzeczne oraz badań w zakresie ewolucji rzek i dolin rzecznych dotyczących zmian morfologii i osadów rzek oraz morfologii i użytkowania ich dolin. Więcej informacji w treści ogłoszenia

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geologia do realizacji badań w zakresie biogeomorfologii dotyczących uwarunkowań dostawy, transportu i depozycji grubego rumoszu drzewnego w ciekach górskich, wpływu hydromorfologicznego stanu cieków na biocenozy rzeczne oraz sedymentologicznego zapisu aktywności współczesnych organizmów żywych w osadach rzecznych. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

  • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 20.05.2013 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Agnieszka Pociecha zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.06.2013 r.

 

   Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 31.12.2012 r. przez Komisję Konkursową, dr Agnieszka Bednarska zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2013 r. w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 

  • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 23.11.2012 r. przez Komisję Konkursową, mgr Magdalena Lenda zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2013 r. w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku asystenta.
powrót