Zapytanie ofertowe DA-271-3/2022 Usługa składu, druku i dystrybucji Biuletynu Monitoringu Przyrody

Wersja z: 2022-06-09 10:03:38. Zapisał: iop

Znak sprawy: DA-271-3/2022

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Usługa składu, druku i dystrybucji Biuletynu Monitoringu Przyrody.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), (doc)

powrót