Zapytanie ofertowe DA-272-4/2021 Dostawa wszystkich elementów systemu RFID wraz z opracowaniem projektu budki gniazdowej do badań pszczół samotnic

Nr sprawy: DA-272-4/2021

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

Dostawa wszystkich elementów systemu RFID wraz z opracowaniem projektu budki gniazdowej do badań pszczół samotnic

w ramach projektu nr 2019/33/N/NZ8/02864 pt.: „Monitorowanie lotów wykonywanych przez pszczoły samotnice, murarki ogrodowe, przy użyciu zminiaturyzowanego systemu do identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (doc)

Załącznik nr 2 (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

 

powrót