Zapytanie ofertowe DA-271-1/2021 druk kwartalnika

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Usługa druku kwartalnika „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, wydawanego przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (doc), Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (doc), Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf)

powrót