Rejestry, ewidencja, archiwa

Wersja z: 2013-02-08 16:49:23. Zapisał: iop

Instytut prowadzi Archiwum. Dane z archiwum są udostępniane na uzasadnione żądanie zainteresowanego podmiotu.

Księgozbiór, zbiór czasopism naukowych oraz inne zbiory biblioteczne dostępne są w Bibliotece Instytutu.

powrót