Rejestry, ewidencja, archiwa

Wersja z: 2013-02-08 16:47:29. Zapisał: iop
Instytut prowadzi Archiwum. Dane z archiwum są udostępniane na uzasadnione żądanie zainteresowanego podmiotu.

Księgozbiór, zbiór czasopism naukowych oraz inne zbiory biblioteczne dostępne są w Bibliotece Instytutu.
powrót