O podmiocie

Wersja z: 2013-03-22 12:34:03. Zapisał: iop

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 675 000 19 17
Numer identyfikacyjny REGON: 000326291
Numer rejestru instytutów naukowych PAN: RIN-II-31/98
Klasyfikacja działalności PKD: 72.19.Z

Numer konta: Bank Pekao SA 65124047221111000048506074

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Henryk Okarma
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN
Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych: dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

telefony:
sekretariat: 12 632 22 21; 12 370 35 14
fax: 12 632 24 32
e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl

powrót