Rozprawy doktorskie

Wersja z: 2014-03-06 17:27:40. Zapisał: iop
  • Rozprawa doktorska mgr Wojciecha Bielańskiego

          ,,Strategie samców nie lęgowych rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus'' Streszczenie
            Streszczenie pl, Streszczenie ang., Recenzja - M. Borowiec, Recenzja - Z. Witkowski

  • Rozprawa doktorska mgr Zofii Książkiewicz

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Zofii Książkiewicz pt. "Wymagania mikrosiedliskowe wybranych mięczaków szuwaru wielkoturzycowego, ze szczególnym uwzględnieniem Vertigo angustior", która odbędzie się dnia 17 czerwca 2013 roku o godz. 1030 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zawiadomieniu o obronie rozprawy doktorskiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

powrót