Kontakt

Wersja z: 2012-10-12 09:58:20. Zapisał: iop

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

RIN-II-31/98
NIP: 675 000 19 17
REGON: 000326291
Numer konta: Bank Pekao SA 65124047221111000048506074

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Henryk Okarma

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab Elżbieta Wilk-Woźniak

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych: dr hab. Włodzimierz Margielewski

telefony:
sekretariat: 12 632 22 21; 12 370 35 14
centrala: 12 370 35 00
fax: 12 632 24 32
e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl

powrót