Zapytanie ofertowe DA-272-5/2021 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), Załącznik nr 1 (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), Załącznik nr 2 (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

powrót