Zapytanie ofertowe DA-272-2/2021 Dostawa skanera płaskiego A3

Znak sprawy: DA-272-2/2021

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa skanera płaskiego A3.

 

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ O JEGO NIEUWZGLĘDNIENIU (pdf), Załącznik Odwołanie (pdf)

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2 (pdf)

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (pdf)

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIE PROTESTU DLA CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (pdf) (doc)

Modyfikacja zapytania ofertowego (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf), Załącznik nr 1 (doc)

Załącznik nr 2 (pdf), Załącznik nr 2 (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

 

powrót