Zapytanie ofertowe DA-272-8/19 pn. Dostawa zestawu do nawigacji satelitarnej

Znak sprawy: DA-272-8/19

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa zestawu do nawigacji satelitarnej z dokładnością submetrową w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Dokumenty do pobrania (doc)

powrót