Zapytanie ofertowe DA-272-7/19 pn. Wykonanie analiz genetycznych

Znak sprawy: DA-272-7/19

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie analiz genetycznych dla trzech gatunków roślin: głodka karyntyjskiego (Draba siliquosa), sasanki słowackiej (Pulsatilla slavica) i starca cienistego (Senecio umbrosus), w celu oszacowania ich zmienności genetycznej i wytypowania grupy najbardziej odpowiednich osobników do wsiedlenia na stanowiska w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Dokumenty do pobrania (doc)

 

 

powrót