Zapytanie ofertowe pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem DA-272-5/19

Znak sprawy: DA-272-5/19

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

w ramach projektu „ALGAE - ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS, AlgaeService for LIFE No. LIFE17 ENV / LT / 000407 / Glony – gospodarka ekologiczna ekosystemów wodnych”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dokumenty do pobrania  (doc)

 

powrót