Zapytanie ofertowe pn. Dostawa 4 sztuk kamer do zdjęć poklatkowych DA-272-1/19

Znak sprawy: DA-272-1/19

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa 4 sztuk kamer do zdjęć poklatkowych

w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 - projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 3 - RODO (pdf)

powrót