Ogłoszenie o postępowaniu na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.″

  • Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 07.12.2017 r. dotyczącego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

    Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje że w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 07.12.2017 r., do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 została wybrana firma audytorska POL-TAX 2 Sp. z o.o.. Oferta tej firmy została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru ofert i uzyskała największą łączną ilość punktów. Wybór firmy audytorskiej POL-TAX 2 Sp. z o.o. został zatwierdzony przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.

 

  • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk za okresy 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz udział w inwentaryzacji środków trwałych w roku 2018.

Więcej informacji w dokumentach_:

Zapytanie ofertowe - informacje uzupełniające (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

załącznik nr 1 - wymagania ofertowe (pdf)

załącznik nr 2 - formularz oferty (doc)

załącznik nr 3 - oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (doc)

załącznik nr 4 - oświadczenie biegłego rewidenta (doc)

załącznik nr 5 - wzór umowy (pdf)

załącznik nr 6 - wykaz wykonanych usług (doc)

 

 

 

 

powrót