Zapytanie ofertowe w sprawie syntezy 1975 oligonukleotydów

Instytut Ochrony Przyrody PAN zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na syntezę 1975 oligonukleotydów wg wytycznych określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu badawczego pt.: „Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza Procyon lotor.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w ramach konkursu OPUS w latach 2015-2018.

Zachęcamy do złożenia oferty do dnia 29.11.2017r.

Zapytanie ofertowe plik pdf

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego plik doc

powrót